17. niedziela zwykła 28.07.2019 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa pojazdów oraz zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.07) — św. Marty

— środa (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— czwartek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W czwartek rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Pamiętajmy o podjęciu postanowień abstynenckich.

*** Również w czwartek przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Centralne obchody miejskie odbędą się w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** W piątek (02.08) o godz. 18:00 kolejne spotkanie organizacyjne przed uroczystością odpustową i festynem parafialnym.

*** W sobotę o godz. 11:00 zapraszam na spotkanie przed odpustowe naszą scholę.

*** W zakrystii znajduje się lista osób, które mogłyby wesprzeć Festyn Parafialny – tradycyjnie pysznymi – ciastami. Jest także lista funkcji na uroczystość odpustową i Festyn Parafialny. Proszę o zgłaszanie tam osób, mogących w jakikolwiek sposób wesprzeć organizację tegorocznej uroczystości.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący letnich koncertów organowych w Krzeszowie oraz zaproszenie na XV Diecezjalną Pielgrzymkę Pieszą na Wielki Odpust Krzeszowski (13-14.08.2019 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nadzieja na gruzach miasta”] przeczytamy m.in.: o akcji „Polska pod krzyżem”; o istocie konkordatu (w 26. rocznicę jego podpisania); o istocie choroby slkoholowej i działaniach ruchu AA; o byciu chrześcijaninem w środku islamskiego świata; o potrzebie wzmocnienia prawnej ochrony małżeństwa, rodziny i dobra dziecka. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o o obozie stypendystów Fundacji DNT w Legnicy; o jubileuszu 30-lecia parafii w Rosochatej; o pielgrzymce grupy z Olszanicy, Grodźca, Zagrodna i Pieszkowa w Beskidy; o I pikniku Żywego Różańca w Gwizdanowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o bohaterstwie sióstr zakonnych podczas powstania warszawskiego; w jakich okolicznościach nieobecność na niedzielnej Eucharystii może być usprawiedliwiona; o zamieszaniu przy naborze do szkół średnich.

INTENCJE MSZALNE  28.07-04.08.2019 roku

17. niedziela zwykła   28.07.2019 r.  Błogosławieństwo pojazdów
8:30 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko
11:00 ++ Danuta i Zbigniew (2. rocznica śmierci) Lipińscy
 

Wtorek   30.07.2019 r.

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Anny
 

Środa   31.07.2019 r.      św. Ignacego z Loyoli

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   01.08.2019 r.   św. Alfonsa Marii Liguoriego

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   02.08.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   03.08.2019 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

18. niedziela zwykła   04.08.2019 r. 

8:30 + Elżbieta Ozga  (1. rocznica śmierci)
11:00 …………………………………………………………………………………………..

PIERWSZE CZYTANIE

Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 18,20-32

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.

Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.

Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.

Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.

Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.

Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.

A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.

Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.

Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.

Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 2,12-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Rz 8,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 11,1–13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: