16 niedziela zwykla 21.07.2019 roku

*** Przeżywamy 16. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA – rozpoczyna ona Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, podejmujący inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (22.07) — św. Marii Magdaleny (święto)

— wtorek (23.07) — św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto)

— środa (24.07) — św. Kingi, dziewicy

— czwartek (25.07) — św. Jakuba Apostoła (święto)

— piątek (26.07) — św. Joachima i Anny, rodziców NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Wczoraj zakończyłem tegoroczny urlop. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi, który w tym czasie pełnił posługę duszpasterską oraz pani Alicji, która dbała w tym czasie o funkcjonowanie świątyni.

*** Po powrocie zauważyłem wiele zmian na terenie posesji. Dziękuję za wielką pracę wykonaną w tym czasie przez nasze Parafianki: Elżbietę Brzozowską, Emilię Glazer, Małgorzatę Kleszczyńską, Annę Koncką, Alicję Kwiecińską, Halinę Rybowicz, Annę Słabicką. W prace te włączył się także aktywnie pan Franciszek Ślęk oraz Państwo Wioletta i Paweł Woźniak. Dziękuję także paniom: Annie Skowron i Małgorzacie Milewskiej za kolejne prace porządkowe w zakrystii. Szanowni Państwo! Składam Wam gorące podziękowanie za zaangażowanie i poświęcony wspólnocie czas i wysiłek. Dziękuję także panu Jackowi za zakończenie prac przy wjeździe dla niepełnosprawnych. „Bóg zapłać”.

*** Za tydzień, 28.07, po każdej mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa pojazdów oraz zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W zakrystii znajduje się lista osób, które mogłyby wesprzeć Festyn Parafialny – tradycyjnie pysznymi – ciastami. Jest także lista funkcji na uroczystość odpustową i Festyn Parafialny. Proszę o zgłaszanie tam osób, mogących w jakikolwiek sposób wesprzeć organizację tegorocznej uroczystości.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 21.07 o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący letnich koncertów organowych w Krzeszowie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kościół wobec wyzwań”] przeczytamy m.in.: o tym, czego nauczyła nas sprawa Vincenta Lamberta; o 25. Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasną Górę; o współczesnych męczennikach – 14. siostrach z Zakonu Matki Bożej Niepokalanej, zamordowanych w 1936 r. w Hiszpanii; o przesaniu XX Ogólnopolskiego tygodnia św. Krzysztofa; o problemie związanym z walką o uszanowanie Westerplatte. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach 3 rocznicy ukazania relikwii Ciała Pańskiego w Legnicy; o Lipcowym Wieczorze Organowym w katedrze legnickiej; o ostatnim posiedzeniu Komisji Historycznej w ramach postępowania procesowego przed beatyfikacją ks. Antoniego Dujlovica); o wizycie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Legnickim Polu; o egzaminie wstępnym trzech pierwszych kandydatów do WSD w Legnicy; o udziale 50-osobowej grupy parafian z Kamiennej Góry w Sygnale Miłosierdzia oraz 2-osobowej ekipy z Gwizdanowa w Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę; o uroczystościach pogrzebowych śp. ks.prał. Jana Dąbskiego w Leśnej. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. wakacyjny cykl pod nazwą „Cuda za miedzą” (w tym numerze Lewocza – najważniejsze sanktuarium na Słowacji); jak walczyć z rozproszeniami podczas modlitwy; dlaczego w Polsce brakuje leków?

INTENCJE MSZALNE  21-28.07.2019 roku

 

16. niedziela zwykła   21.07.2019 r.   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Edward Czerwiński; ++ Kunegunda i Stanisław Frączek
11:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę patronów przez całe życie dla Jakuba-Jerzego         (z okazji czwartkowego chrztu)
 

Wtorek   23.07.2019 r.    św. Brygidy

17:00 + ks. prał. Jan Dąbski
 

Środa   24.07.2019 r.      św. Kingi

17:00 PRO POPULO – w intencji osób zaangażowanych w lipcowe prace na terenie posesji parafii.
 

Czwartek   25.07.2019 r.   św. Jakuba

17:00 + Ludwika Wójcik  (30. dzień po pogrzebie)
 

Piątek   26.07.2019 r.    św. Joachima i Anny

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   27.07.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

17. niedziela zwykła   21.07.2019 r.  Błogosławieństwo pojazdów

8:30 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko
11:00 ++ Danuta i Zbigniew (2. rocznica śmierci) Lipiński

PIERWSZE CZYTANIE

Abraham przyjmuje Boga

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 18,1-10a

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie.

A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: ”O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: ”Uczyń tak, jak powiedziałeś”.

Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:

”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: ”Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: ”W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: ”O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 15,1b-3a.3b-4ab.4c-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie,
działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

DRUGIE CZYTANIE

Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,24-28

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.

Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.

A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: