14. niedziela zwykła 07.07.2019 roku

*** Przeżywamy 14. niedzielę zwykłą. Jest to 1 niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na wsparcie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (08.07) — św. Jana z Dukli, prezbitera

— czwartek (11.07) — św. Benedykta, opata (święto)

— piątek (12.07) — św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— sobota (13.07) — św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Z racji urlopu, w dniach 08-20.07.2019 posługę duszpasterską będzie pełnił proboszcz parafii pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Kościelniku, ks. Czesław Misiewicz. Proszę o zgłaszanie w tym okresie pilnych spraw w Kościelniku. Telefon kontaktowy oraz informacja o zmianie porządku mszy św. w niedzielę 14.07 został umieszczony w gablocie.

*** W związku z urlopem w tym tygodniu msze św. zostaną odprawione z pewnymi zmianami: w piątek (12.07) o godz. 16:30 i w niedzielę (14.07) o godz. 9:00 i 11:00.

*** W czwartek będziemy obchodzili 76. rocznicę rzezi wołyńskiej. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tej zbrodni.

*** W minionym tygodniu zostały zakończone prace przy modernizacji najbardziej zniszczonej części placu kościelnego (od strony kotłowni). Składam gorące „Bóg zapłać” p. Eugeniuszowi Majcher (kładącemu kostkę) oraz p. Zbigniewowi Rałowskiemu i Janowi Cerkanowicz, wspierającym przebieg prac. Dziękuję także naszym Paniom za dalsze prace poprawiające jakość ekspozycji zieleni na terenie posesji.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 21.07 o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący letnich koncertów organowych w Krzeszowie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Duża rodzina – dużo szczęścia”] przeczytamy m.in.: o prześladowaniu katolickich pracowników IKEI; o potrzebie reaktywacji Westerplatte; o złotym jubileuszu kapłaństwa ks. prof. Antoniego Troniny; o jubileuszu wspólnoty Nowe Horyzonty; o tragedii rzezi wołyńskiej (11.071943 r.); o Bulli gnieźnieńskiej dającej polskiemu Kościołowi niezależność. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o konferencji prasowej w WSD w Legnicy i prezentacji dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej; o krzeszowskich spotkaniach Rodziny Radia Maryja; o obchodach Bożego Ciała w Olszynie i Gwizdanowie; o misjach świętych w Biedrzychowicach; o promocji ministranckiej w Olszynie; o 1 Festynie Parafialnym w parafii Świętej Trójcy w Legnicy; o programie i szczegółach organizacyjnych XXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. wakacyjny cykl pod nazwą „Cuda za miedzą” (w tym numerze Góra Krzyży w Szawlach); teologiczne wyjaśnienie, jak rozumieć i jak traktować modlitwę ks. Dolindo „Jezu, Ty się tym zajmij”; rozmowa z ks. Tomaszem Horakiem o tym, jak przezywać bolesne problemy dotykające dziś Kościół.

INTENCJE MSZALNE  07-14.07.2019 roku

14. niedziela zwykła   07.07.2019 r.  
8:30 + Władysław (z racji zbliżających się urodzin)
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Franciszki Karolkiewicz w 75. rocznicę urodzin
 

Wtorek   09.07.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   10.07.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   11.07.2019 r.   św. Benedykta opata

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   12.07.2019 r.   św. Brunona Bonifacego

16:30 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   13.07.2019 r.   św. Andrzeja Świerada i Benedykta

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

15. niedziela zwykła   14.07.2019 r.  

9:00 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka
11:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi (65. rocznica urodzin); o błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny


PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66,10-14c

Radość ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili.

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały.

To bowiem mówi Pan: ”Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66,1-3a.4-5.6-7a.16 i 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: ”Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 6,14-18

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 10,1-12.17-20

Pokój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: »Pokój temu domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«.

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: »Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”.

Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: