13. niedziela zwykła 30.06.2019 roku


*** Przeżywamy 13. niedzielę zwykłą. Od dzisiaj do końca wakacji msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po mszy św. o godz. 11:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (03.07) — św. Tomasza Apostoła (święto)

— sobota (06.07) — bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** We wtorek dzień urodzin obchodzi Biskup Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam na spotkanie formacyjne w altanie.

*** W piątek (05.07) o godz. 17:45 rozpocznie się 1. spotkanie organizacyjne Festynu Parafialnego. Ma ono charakter otwarty – zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą i chcą wesprzeć wysiłki organizatorów. Spotkanie odbędzie się w altanie.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” naszym dzielnym Parafiankom za prace porządkowe terenów zielonych wokół kościoła i altany.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zbiórka ofiar na wsparcie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Ks. Przewodnik grupy 5 Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 21.07 o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Zabierz Boga na wakacje”] przeczytamy m.in.: o nakazie aresztowania ojca, który ratował swoje córki; o nowym biskupie drohiczyńskim; o 70. rocznicy „cudu łez” w lubelskiej katedrze; o męczeństwie młodego seminarzysty bł. Rolando Rivi; o zmarłym w 24. dniu kapłaństwa ks. Michale Łosu. o rocznicy podpisania traktatu pokojowego w Wersalu 28.06.1919 roku (w ramach cyklu: Jak budowała się wolna Polska). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o procesji w mieście wydarzenia eucharystycznego; o 319. spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy’90 w Zakopanem; o bierzmowaniu w Bogatyni; o letnich Koncertach Organowych w Krzeszowie; o 22. Dniu Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy; o całodziennej adoracji Najświętszego sakramentu w legnickiej katedrze; o pikniku stomatologicznym z legnicką Caritas; o festynie Towarzystwa Przyjaciół WSD; o pogrzebie Taty ks. prof. Bogusława Drożdża i śp. ks. Tadeuszu Szopa. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. wakacyjny cykl pod nazwą „Cuda za miedzą” (w tym numerze Szydłowo – miejsce objawień maryjnych i jedno z najważniejszych sanktuariów na Litwie); o istocie i znaczeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa; opowieść o niesamowitym życiu 100-letniego proboszcza w Rimini.

INTENCJE MSZALNE  30.06-07.07.2019 roku

13. niedziela zwykła   30.06.2019 r.  
8:30 + Marian Kwieciński  (14. rocznica śmierci)
11:00 + Mariusz Krysiak
 

Poniedziałek   01.07.2019 r.

18:00 + Leszek Basiński (1. rocznica śmierci)
 

Wtorek   02.07.2019 r.    Rocznica urodzin Ks. Bpa Kiernikowskiego

17:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i ludzką życzliwość dla Emilii Glazer i Haliny Rybowicz (imieninowa)
 

Środa   03.07.2019 r.      św. Tomasza

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   04.07.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   05.07.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   06.07.2019 r.   bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

14. niedziela zwykła   07.07.2019 r.  

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Franciszki Karolkiewicz w 75. rocznicę urodzin


PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19,16b.19-21

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”.
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”.

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: ”Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 5,1.13-18

Postępowanie według ducha daje wolność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Sm 3,9; J 6,68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 9,51-62

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.

Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.

Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: