12. niedziela zwykła 23.06.2019 roku

*** Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Od przyszłej niedzieli przechodzimy na wakacyjny porządek liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Po każdej mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewamy suplikacje – będzie to akt ekspiacji za świętokradztwa i profanacje oraz przejawy agresji wobec osób duchownych.

*** Dzisiaj swoje święto przeżywają wszyscy Ojcowie. Szanowni Panowie! Z tej okazji życzę Wam obfitości łask Bożych, nieustannej opieki Waszego patrona – św. Józefa oraz codziennej życzliwości i empatii ze strony najbliższych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.06) — narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

— piątek (28.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (29.06) — św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ: dzisiaj – po sumie parafialnej; od środy do soboty po mszy św.

*** W czwartek (27.06) będziemy obchodzić rocznicę erygowania naszej parafii [27.06.1988 r.]. Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. dziękczynną za wszelkie łaski otrzymane w tym czasie od Boga. Pragniemy także wspomnieć na kapłanów pracujących dawniej w naszej wspólnocie, na budowniczych naszego kościoła oraz Parafian, którzy odeszli do wieczności w minionym czasie. Chcemy także prosić Boga o Jego błogosławieństwo dla całej naszej wspólnoty oraz wszelkich inicjatyw, poprawiających status parafii.

*** W czwartek kończymy czas procesji eucharystycznych – po mszy św. błogosławieństwo wianków i ziół.

*** W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski udzielił na ten dzień dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” p. Eugeniuszowi za pomoc w rozplantowaniu ziemi przy ławkach, uporządkowaniu tylnej części placu kościelnego oraz pocięcie części zwalonego drzewa.

*** W środę dzieci i młodzież rozpoczęły czas wakacji. Im oraz nauczycielom i wychowawcom życzę, by był on owocnie przeżyty, pełen radości i pięknej pogody. Przypominam także, że wakacje i urlopy nie zwalniają nas z powinności naszej wiary.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy dwie ważne uroczystości: całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz uroczystość Bożego Ciała. Pragnę złożyć płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które włączyły się w ich organizację; funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, którzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników oraz wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w ich przebieg.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi Parafianie: śp. Mariusz Krysiak oraz śp. Ludwika Wójcik. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kapłaństwo – samo życie”] przeczytamy m.in.; o dokumencie Kongregacji Edukacji Katolickiej „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” i stanowisku Watykanu w tej kwestii (rozmowa z kard. Giuseppe Versaldi); o spotkaniu polskiej pary prezydenckiej z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego małżonką; o promocji nowej książki o Janie Pawle II; o 150-leciu istnienia w Polsce Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa; o służebnicy Bożej Julii Buniowskiej; o rocznicy podpisania traktatu pokojowego w Wersalu 28.06.1919 roku (w ramach cyklu: Jak budowała się wolna Polska). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach 5. rocznicy ingresu Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego; o wyjazdowej sesji olszyńskiej rady parafialnej; o 7. Jeleniogórskim Marszu dla Życia i Rodziny; o „rowerowej akcji” w Bolesławcu; o pobycie młodzieży z parafii w Męcince na Lednickich Polach; o święcie ludowców w Legnicy; o pielgrzymce ministrantów i lektorów na Święty Krzyż; o uroczystości udzielenia Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Józefa w Olszynie; o rozpoczęciu sezonu motocyklowego w Chojnowie; o 8. Festiwalu Piosenki Religijnej w Sobocie; o rozpoczęciu Legnickich Wieczorów Organowych. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o cudach eucharystycznych, wobec których bezradna nauka pada na kolana; o sile matczynej modlitwy oraz o tym, jak pokochać „bycie ojcem”. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z silikonową opaską na rękę.

INTENCJE MSZALNE  23-30.06.2019 roku

 

12. niedziela zwykła   23.06.2019 r.   Dzień Ojca
8:30 + Józef Kosewicz  (7. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO – w intencji dzieci i młodzieży oraz Nauczycieli i Wychowawców – dziękczynna za zakończony rok szkolny z prośbą o łaski Boże na wakacyjny czas;      w intencji wszystkich ojców z okazji Dnia Ojca; w intencji Jerzego Barskiego
11:30 ++ Irena (6. rocznica śmierci), Stanisław i Henryk Rutka; ++ z Rodziny Zakrzewskich
 

Środa   26.06.2019 r.

17:00 + Stefan Bagrij  (22. rocznica śmierci)
 

Czwartek   27.06.2019 r.   31. rocznica erygowania parafii – zakończenie procesji, poświęcenie wianków i ziół

17:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej dziękczynno-błagalna
 

Piątek   28.06.2019 r.   Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   29.06.2019 r.   św. Apostołów Piotra i Pawła

17:00 + Stanisław Kowerko
 

13. niedziela zwykła   30.06.2019 r.  

8:30 + Marian Kwieciński  (14. rocznica śmierci)
11:00 …………………………………………………………………………………………..

PIERWSZE CZYTANIE
Za 12,10-11

Będą patrzeć na tego, którego przebili

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan:
”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2.3-4.5-6.8-9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 3,26-29

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 9,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 9,18-24

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.

Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: