Zesłanie Ducha Świętego 09.06.2019 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny okres Paschy Chrystusa.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (10.06) — NMP, Matki Kościoła (święto)

— wtorek (11.06) — św. Barnaby, Apostoła

— czwartek (13.06) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— piątek (14.06) — bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

— niedziela (16.06) – Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ: dzisiaj – po sumie parafialnej; w czwartek – godz. 16:45; w pozostałe dni tygodnia po mszy św.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafiankom, które przygotowały teren pod zabudowę kostką przy wjeździe głównym. Dziękuję także osobom, które dbają o estetykę aranżacji parafialnej zieleni.

*** W środę (12.06) odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św. i nabożeństwo czerwcowe. Na spotkanie zapraszam także Rodziców.

*** W czwartek (13.06) kolejne Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. o godz. 17:00, którą poprzedzi (16:45) nabożeństwo czerwcowe.

*** W piątek (14.06) o godz. 18:00 odbędzie się – w altanie parafialnej – ostatnia przed wakacjami sesja Rady Parafialnej poświęcona przygotowaniom do uroczystości odpustowej i Festynu Parafialnego.

*** Za tydzień, w niedzielę (16.06) – NIEDZIELA PARAFIALNA – po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert podsumowujący kończący się rok szkolny oraz 5 lat funkcjonowania chóru „Maksymilianki” i scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”. Gośćmi honorowymi będzie schola „Cytra” z Radostowa.

*** 20.06.2019 roku przypada uroczystość Bożego Ciała. W zakrystii znajduje się wykaz funkcji, niezbędnych do sprawnego przebiegu procesji ulicami naszej parafii. Trasa nie uległa zmianie; lokalizacja ołtarzy jak w roku ubiegłym: 1. – ul. Stawowa (ŻR); 2. – Al. Niepodległości (MI); 3. – przy Krzyżu Milenijnym (nowa część parafii oraz rodzice dzieci komunijnych i rocznicowych); 4. – na placu kościelnym (zespół dekoratorski i proboszcz). Proszę o włączenie się w przygotowania; zapraszam także dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia poduszek oraz osoby dorosłe do asysty przy celebransie i przy baldachimie.

*** Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zaprasza wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16.06 o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji na plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Uroczystość Zesłania Ducha Świętego”] przeczytamy m.in. o 30. zagranicznej podróży papieża Franciszka do Rumunii; o atakach medialnych na kard. Dziwisza; o uniewinnieniu oskarżanego o pedofilię ks. Hermanna Geisslera; o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski we wspomnieniach Marcina Pospieszalskiego; o 100-leciu Aeroklubu Polskiego; o działalności Caritas Polskiej; o św. Antonim Padewskim. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o święceniach prezbiteratu w Katedrze Legnickiej; o zmianach personalnych w diecezji; o wyborach nowych władz Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty; o XXXI Święcie Matki w Cieplicach. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” płyta CD zawierającą przemówienia papieża Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski.

INTENCJE MSZALNE  09-16.06.2019 roku

Zesłanie Ducha Świętego   09.06.2019 r.  
8:30 ++ Marta (14. rocznica śmierci) i Bolesław (19. rocznica śmierci) Misiurek
10:00 + Ireneusz Piórkowski (2. rocznica śmierci) i ++ z rodziny Kołodziejczak
11:30 ++ Barbara (7. rocznica śmierci) i Eugeniusz Kosatka; w intencji Franciszka Kleszczyńskiego (57. rocznica urodzin)
 

Wtorek  11.06.2019 r.   św. Barnaby

17:00 + Jerzy Stanisław Piasecki
 

Środa   12.06.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   13.06.2019 r.     Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   14.06.2019 r.   bł. Michała Kozala

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   15.06.2019 r.

17:00 + Marianna Akierman  (30. dzień po pogrzebie)
 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej   16.06.2019 r.  

8:30 …………………………………………………………………………………………..
10:00 …………………………………………………………………………………………..
11:30 + Marian Szczepaniak  (6. rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: