Wniebowstąpienie Pańskie 02.06.2019 roku

*** Przeżywamy 7. Niedzielę Wielkanocną – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** W dniu dzisiejszym, podczas mszy św. o godz. 10:00 6-osobowa grupa dzieci przeżyje uroczystość Rocznicy I Komunii św.

*** Przeżywamy dzisiaj Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (03.06) — św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

— środa (05.06) — św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— sobota (08.06) — św. Jadwigi, królowej

— niedziela (09.06) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj rozpoczęliśmy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ: dzisiaj – po sumie parafialnej; jutro o godz. 17:40; w pozostałe dni tygodnia po mszy św.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom, którzy wsparli prace przy zabudowie stanowisk ławek na placu.

*** Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzisiaj podczas adoracji; w tygodniu – po nabożeństwie czerwcowym.

*** Jutro zapraszam na godz. 16:30 rodziców dzieci rocznicowych do demontażu dekoracji komunijnych. O godz. 17:40 nabożeństwo czerwcowe. O godz. 18:00 tradycyjna msza św. trzeźwościowa.

*** W tym tygodniu przypada czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.

*** 20.06.2019 roku przypada uroczystość Bożego Ciała. W zakrystii znajduje się wykaz funkcji, niezbędnych do sprawnego przebiegu procesji ulicami naszej parafii. Trasa nie uległa zmianie; lokalizacja ołtarzy jak w roku ubiegłym: 1. – ul. Stawowa (ŻR); 2. – Al. Niepodległości (MI); 3. – przy Krzyżu Milenijnym (nowa część parafii oraz rodzice dzieci komunijnych i rocznicowych); 4. – na placu kościelnym (zespół dekoratorski i proboszcz). Proszę o włączenie się w przygotowania; zapraszam także dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia poduszek oraz osoby dorosłe do asysty przy celebransie i przy baldachimie.

*** Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zaprasza wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16.06 o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji na plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”] przeczytamy m.in. o święceniach kapłańskich przyjętych przez śmiertelnie chorego Michała Łosia na oddziale onkologicznym; o mszy ekspiacyjnej za profanację obrazu MB Częstochowskiej; o sytuacji po wyborach do Parlamentu Europejskiego; o istocie dzisiejszej uroczystości; o losie chrześcijan w Iraku; o św. Jadwidze królowej; i inicjatywach polskiego Kościoła, związanych z zaostrzeniem wobec przestępstw pedofilii; o nabożeństwach czerwcowych. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 5. Kongresie Rodzin w Krzeszowie; o spotkaniu Apostolatu „Margaretka” w sanktuarium św. Jacka w Legnicy; o wizycie ministra Jacka Sasina w Krzeszowie; o pogrzebie o. Jerzego Górala SP; o koncercie wielkanocnym w Kamiennej Górze. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. specjalny dodatek poświęcony historycznej, pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, a w nim kulisy organizacji i przebiegu papieskiej wizyty, reakcje władz i funkcjonariuszy partyjnych, wspomnienia organizatorów oraz uczestników; męski komentarz do aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce; nieznane przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w ojczyźnie.

INTENCJE MSZALNE  02-09.06.2019 roku

Wniebowstąpienie Pańskie   02.06.2019 r.   ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
8:30 PRO POPULO
10:00 PRO POPULO – W intencji dzieci rocznicowych
11:30 Dziękczynna za przyjęcie I Komunii św. – w intencji Antoniny, rodziców, rodziców chrzestnych i gości.
 

Poniedziałek   03.06.2019 r.   św. Karola Lwangi

18:00 Msza św. trzeźwościowa (o zdrowie dla Elwiry)
 

Wtorek  04.06.2019 r.  

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   05.06.2019 r.   św. Bonifacego

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek  06.06.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   07.06.2019 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji Parafian wspierających montaż ławek na placu
 

Sobota   08.06.2019 r.   św. Jadwigi królowej

17:00 + Krystyna Mucha  (30. dzień po pogrzebie)
 

Zesłanie Ducha Świętego   09.06.2019 r.  

8:30 ++ Marta (14. rocznica śmierci) i Bolesław (19. rocznica śmierci) Misiurek
10:00 + Ireneusz Piórkowski (2. rocznica śmierci) i ++ z rodziny Kołodziejczak
11:30 ++ Barbara (7. rocznica śmierci) i Eugeniusz Kosatka; w intencji Franciszka Kleszczyńskiego (57. rocznica urodzin)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 24,46-53

Jezus został uniesiony do nieba

Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: