4. Niedziela Wielkanocna 12.05.2019 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną – Niedziele Dobrego Pasterza, rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej w Kościele.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (13.05) — NMP Fatimskiej

— wtorek (14.05) — św. Macieja Apostoła (święto)

— czwartek (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu przeżyliśmy piękny czas Parafialnego Spotkania Wielkanocnego. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które okazały pomoc przy jego organizacji oraz naszym Parafianom, którzy skorzystali z zaproszenia do wzięcia w nim udziału.

*** Jutro – w 38 rocznicę zamachu na Jana Pawła II, pierwsze w tym roku, nabożeństwo fatimskie po mszy św. o godz. 17:00. Liturgię rozpocznie nabożeństwo majowe o godz. 17:00, po czym msza św. i nabożeństwo.

*** We wtorek (14.05) o godz. 16:00 spotkanie z dziećmi rocznicowymi – dzisiaj w zakrystii można odebrać przygotowane materiały.

*** Kolejne spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędą się w czwartek (16.05) i piątek (17.05) o godz. 16:00.

*** Nabożeństwa majowe w tym tygodniu: w poniedziałek o godz. 17:00; od wtorku do soboty po mszy św. (przy grocie lub w kościele – w zależności od pogody); w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Prace modernizacyjne placu planujemy rozpocząć w dniu jutrzejszym.

*** Parafia pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie serdecznie zaprasza na VII Przegląd Pieśni Maryjnych w dniu dzisiejszym (rozpoczęcie o godz. 15:00). Odnośny plakat został umieszczony w gablocie i przy wejściu głównym kościoła.

*** Za tydzień (19.05) odbędzie się w MDK w Lubaniu IV Festiwal Pieśni Maryjnych pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu Lubań, ks. dr Bogusława Wolańskiego. Wśród uczestników są także nasze „Maksymilianki”.

*** W dniach 25-29.06.2019 roku odbędzie się w budynku WSD w Legnicy Obóz Powołaniowy dla młodzieży męskiej. Informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Parafia św. Marii Magdaleny w Bogatyni, wraz z Caritas Diecezji Legnickiej organizuje kolonię parafialną, która odbędzie się od 27.07 do 10.08 w Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna” w Darłówku nad Bałtykiem (100m od plaży). Mogą wziąć w niej udział dzieci od 7 do 17 roku życia, jak też rodzice z dziećmi, babcie z wnuczkami itp. Koszt dla dziecka około 1100 – 1150zł  dla dorosłego 1350zł – 1400zł. W cenie przejazd autokarem klasy Lux, pobyt 15 dni/14 noclegów w domkach kempingowych 4 – 5 osobowych z łazienką (2 pokoje), TV, Internet, 3 posiłki – śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane + podwieczorek, 2 – 3 wycieczki, nagrody za udział w konkursach i inne atrakcje. Codziennie celebrowana jest Msza św. Dorośli czy rodzice z dziećmi nie muszą oczywiście brać udziału w zajęciach kolonijnych. Wychowawcami są doświadczeni nauczyciele i katechetki. Strona internetowa Ośrodka: www.owdiuna.pl.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Złowieni przez Boga”] przeczytamy m.in. o wizycie papieskiej w Bułgarii i Macedonii Północnej; o św. Matce Teresie; o „fatimskim zestawie ratunkowym”; o problemie właściwego przygotowania i przeżycia uroczystości I Komunii św.; kolejny odcinek „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o instalacji w legnickiej parafii św. Tadeusza relikwii św. Jana Pawła II; o V Kongresie Rodzin Diecezji Legnickiej; o obchodach uroczystości św. Wojciecha w Legnicy; o ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych przy kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tajemnicach fatimskich (czy wszystkie zawarte w nich zapowiedzi się spełniły?); rozmowa z ks. Wojciechem Węgrzyniakiem o tym, jakich księży potrzebuje współczesny Kościół; o tym, co robił Breżniew w dniu zamachu na Jana Pawła II?

INTENCJE MSZALNE  12-19.05.2019 roku

4. Niedziela Wielkanocy 12.05.2019 r.
8:30 + Jerzy Tkaczyk  (2. rocznica śmierci)
10:00 + Kazimiera Krynicka (8. rocznica śmierci); ++ z Rodziny
11:30 ++ Władysława (19. rocznica śmierci), Alfreda i Leszek Marchlewscy
 

Poniedziałek    13.05.2019 r.   NMP Fatimskiej

17:00 ++ Jan (19 rocznica śmierci) i Zofia Kordyka; ++ Krystyna i Karol Mucha
 

Wtorek  14.05.2019 r.   św. Macieja Apostoła

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   15.05.2019 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek  16.05.2019 r.   św. Andrzeja Boboli

17:00 + Jan Sołtysiak  (30. dzień po pogrzebie)
 

Piątek   17.05.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   18.05.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

5. Niedziela Wielkanocy 19.05.2019 r.   NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Jan Hałajko (5. rocznica śmierci); ++ Józef i Helena Hałajko; ++ Stanisław i Irena Rutka
10:00 ++ Rodzice: Stefania i Józef Cieśla, ++ Marianna i Mieczysław Juśkiewicz
11:30 Msza dziękczynna za otrzymane łaski

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”.
Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1-2.3,4b-5ab

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska,

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 7,9.14b-17

Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 10,27-30

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: