5. niedziela Wielkiego Postu 07.04.2019 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu. Porządek liturgii: msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po sumie parafialnej nabożeństwo Gorzkich Żali. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Rozpoczynamy dzisiaj tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy, ks. kan. Marek Kurzawa. Gorąco witam naszego rekolekcjonistę i życzę, aby rekolekcyjne spotkania pozostawiły wiele miłych wspomnień. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie oraz w zakładce AKTUALNOŚCI strony parafialnej.

*** Proszę o zgłaszanie w zakrystii osób starszych i chorych, których odwiedzimy w poniedziałek z posługą duszpasterską. Zgłoszenia nie dotyczą osób stale odwiedzanych w 1. soboty miesiąca.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy regale prasowym. Proszę o nie wrzucanie tam ofiar za prasę.

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** W tym tygodniu dobiega końca wizytacja kanoniczna dekanatu Lubań – ostatnia wizytacja odbędzie się w Henrykowie Lubańskim (09.04). Z tej racji we wtorek msza św. o godz. 17:30 (po nabożeństwie Drogi Krzyżowej).

*** W czwartek (11.04) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek (12.04 – Żywy Różaniec) po mszy św. i Gorzkich Żali w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Osoby, które podjęłyby się prowadzenia Drogi Krzyżowej ze scenami z filmu „Pasja” w Wielki Piątek proszę o kontakt ze mną w zakrystii. Także w zakrystii został umieszczony rozkład funkcji podczas liturgii Triduum Paschalnego – proszę o wpisywanie się na listę.

*** W tym tygodniu odbędą się kolejne spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.: w czwartek (11.04) i piątek (12.04) o godz. 16:00.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin: śp. Stanisław Kowerko.

*** Za tydzień, w Niedzielę Palmową, przypada także Niedziela Parafialna. Czytanie Męki Pańskiej: o godz. 8:30 – Rada Parafialna; 10:00 – Służba Liturgiczna i kandydaci do Bierzmowania; 11:30 – Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu zaprasza do obejrzenia filmu „Miłość i Miłosierdzie” w dniach 12-18.04.2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Lekcja bolesnej historii”] przeczytamy m.in. o pielgrzymce papieża Franciszka w Maroku; o książce „Przy stole z papieżem Franciszkiem”; o słudze Bożym ks. Stanisławie Sudoł; o 100-leciu istnienia Aeroklubu Polskiego; kolejny odcinek cyklu wielkopostnego „Wczoraj skazani, dzisiaj odkupieni” oraz serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o jubileuszu ks. bp. Stefana Cichego; o diecezjalnym Ekstremalnych Drogach Krzyżowych; o nowych nadzwyczajnych szafarzach Komunii św. w diecezji; o wielkopostnym dniu skupienia kobiet w Osłej; o uroczystości odpustowej w Olszynie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem płytą DVD z filmem „Ignacy Loyola”] m.in. 5. odcinek wielkopostnego cyklu „Droga krzyża. Wchodzę”; o moralnych dylematach sędziego – sumieniu a normie prawnej oraz o tym, czego uczą telewizyjne seriale.

 

 

INTENCJE MSZALNE  07-14.04.2019 roku

 

 

5. niedziela Wielkiego Postu   REKOLEKCJE    07.04.2019 roku     

  8:30 + Jan Żaczek  (14. rocznica śmierci)
10:00 O łaskę zdrowia dla chorych w rodzinie
11:30 ++ Rodzice: Zofia i Leon (21. rocznica śmierci) Kaba
 

Poniedziałek   08.04.2019 r. 

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 + Zenon Juczkowicz (30. dzień po pogrzebie)
 

Wtorek   09.04.2019 r. 

9:00 ………………………………………………………………………………………………
17:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   10.04.2019 r.  Zakończenie rekolekcji

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 W intencji Ojczyzny – w 9. rocznicę Tragedii Smoleńskiej
Czwartek   11.04.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   12.04.2019 r.  .

17:00 W intencji osób wspierających organizację tegorocznych rekolekcji wielkopostnych
 

Sobota   13.04.2019 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ   14.04.2019 roku     

  8:30 + Zbigniew Płocki  (7. rocznica śmierci)
10:00 W intencji Dominiki Szydło (36. rocznica urodzin)
11:30 ++ Jan, Krzysztof i ++ z rodziny Rybów i Adamcewicz

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 43,16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.

”Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
”Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 3,8-14

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,13

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 8,1-11

Od tej chwili już nie grzesz

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: