4. niedziela Wielkiego Postu 31.03.2019 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA LAETARE – niedziela radości, której źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość. Dzisiaj przeszliśmy na czas letni.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy regale prasowym. Proszę o nie wrzucanie tam ofiar za prasę.

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** We wtorek (02.04) będziemy przeżywali 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Jest to okazja do dziękczynienia Bogu za Jego życie.

*** W tym tygodniu odbędzie się wizytacja kanoniczna w 2 parafiach dekanatu Lubań: w Zarębie (04.04) i w Rudzicy (05.04). Z tej racji w czwartek nie będzie mszy św.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek (29.03 – Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie) po mszy św. i Gorzkich Żali w niedzielę po sumie parafialnej. Harmonogram animacji Drogi Krzyżowej przez poszczególne grupy został umieszczony na stronie parafialnej [zakładka AKTUALNOŚCI] i w gablocie. Za udział w nich po zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny.

*** Osoby, które podjęłyby się prowadzenia Drogi Krzyżowej ze scenami z filmu „Pasja” proszę o kontakt ze mną w zakrystii. Także w zakrystii został umieszczony rozkład funkcji podczas liturgii Triduum Paschalnego – proszę o wpisywanie się na listę.

*** W tym tygodniu odbędą się kolejne spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.: w czwartek (04.04) i piątek (05.04) o godz. 16:00.

*** W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.  Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem – z racji rekolekcji – w poniedziałek (08.04), od godz. 10:30. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych [o godz. 17:30 – z racji spowiedzi wyjazdowej], po czym zapraszam do świetlicy na spotkanie formacyjne.

*** W najbliższą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. kan. Marek Kurzawa. Trwać będą do 10.04. Program został umieszczony na stronie internetowej parafii oraz w gablocie. Gorąco zachęcam do skorzystania z okazji do spowiedzi. Proszę także o zgłaszanie osób starszych i chorych, które odwiedzimy w poniedziałek 08.04.

*** Za tydzień, po każdej mszy św., odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kościół na celowniku”] przeczytamy m.in. o filmie „Miłość i Miłosierdzie” (który niedługo będzie można obejrzeć w kinie „Wawel”); oświadczenie kard. Stanisława Dziwisza o stanowisku Jana Pawła II wobec wykorzystywania seksualnego w Kościele; refleksję o pontyfikacie i śmierci św. Jana Pawła II; o 80. rocznicy zakończenia hiszpańskiej wojny domowej; o przeżywającej jubileusz 108. rocznicy urodzin p. Wandzie Szajowskiej; kolejny odcinek cyklu wielkopostnego „Wczoraj skazani, dzisiaj odkupieni” oraz serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 2. Pielgrzymce Rzemieślników do Krzeszowa; o wielkopostnych Drogach Krzyżowych w diecezji; o jubileuszu 350-lecia Bractwa św. Józefa w Krzeszowie; o pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę; o jubileuszowej trzeźwościowej Drodze Krzyżowej w Gwizdanowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem zdrowotnym „Ziołowa apteczka na wiosnę”] m.in. 4. odcinek wielkopostnego cyklu „Droga krzyża. Wchodzę” oraz o bardzo ważnym w dobie dyktatury fałszywych newsów i internetowego hejtu darze rozeznawania duchowego.

 

INTENCJE MSZALNE  31.03-07.04.2019 roku

 

 

4. niedziela Wielkiego Postu  LAETARE   31.03.2019 roku     

  8:30 PRO POPULO
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Kazimierz i Helena Kołodziejczak
 

Poniedziałek   01.04.2019 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   02.04.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   03.04.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   05.04.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   06.04.2019 r.  .

17:30 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. niedziela Wielkiego Postu  07.04.2019 roku     

  8:30 + Jan Żaczek  (14. rocznica śmierci)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Rodzice: Zofia i Leon (21. rocznica śmierci) Kaba

PIERWSZE CZYTANIE
Joz 5,9a.10-12

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w ziemi obiecanej

Czytanie z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską’. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi.

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34,2-3.4-5.6-7

Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 15,18

Chwała Tobie, Królu wieków

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie’.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Łk 15,1-3.11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«.

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«.

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«.

Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: