3. niedziela Wielkiego Postu 24.03.2019 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Wielkiego Postu – Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy regale prasowym. Proszę o nie wrzucanie tam ofiar za prasę.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.03) — Zwiastowanie Pańskie (uroczystość), Dzień Świętości Życia

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek (29.03 – Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie) po mszy św. i Gorzkich Żali w niedzielę po sumie parafialnej. Harmonogram animacji Drogi Krzyżowej przez poszczególne grupy został umieszczony na stronie parafialnej [zakładka AKTUALNOŚCI] i w gablocie. Za udział w nich po zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny.

*** Z racji spowiedzi w tym tygodniu kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędzie się w czwartek (28.03) o godz. 16:00.

*** W piątek (z racji spowiedzi wyjazdowej) msza św. o godz. 17:30. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej spotkanie Rady Parafialnej w świetlicy – tematem będzie organizacja zbliżającego się Triduum i Festynu Parafialnego.

*** W sobotę z racji spowiedzi wyjazdowej mszy św. nie będzie. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Także w sobotę obchodzi 80 rocznicę Urodzin Biskup Senior Stefan Cichy. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** Za tydzień przechodzimy na czas letni – ŚPIMY GODZINĘ KRÓCEJ!!!

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. kan. Marek Kurzawa, odbędą się w dniach 07-10.04.2019 roku. Program został umieszczony na stronie internetowej parafii oraz w gablocie.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty informujące o akcji DOM (budowa domów w dwóch miastach Iraku: Bartella i Baszika) oraz o Drodze Krzyżowej dla mężczyzn w Chojnowie i Osłej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Obrona Życia”] przeczytamy m.in. o 100. rocznicy Konferencji Episkopatu Polski; o stanowisku KEP w sprawie tzw. karty LGBT; oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach; o intensywnych 3-dniowych ćwiczeniach duchowych dla mężczyzn „Droga Lwa” w Warszawie; o 100. rocznicy posługi Pallotynów; o przypadającym dzisiaj Narodowym Dniu Pamięci Polaków Ratujących Żydów; o wielkopostnej jałmużnie „Dar Juniora dla Seniora”; kolejny odcinek cyklu wielkopostnego „Wczoraj skazani, dzisiaj odkupieni” oraz serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o modlitwie przebłagalnej za grzechy wobec dzieci i młodzieży w Legnicy; o wielkopostnych Drogach Krzyżowych w Prochowicach i Tyńcu Legnickim; o zbliżającym się jubileuszu 80. rocznicy urodzin Biskupa Seniora Stefana Cichego; o wielkopostnych inicjatywach Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Legnickiej; o akcji duchowej adopcji dziecka poczętego; o przeniesieniu legnickiej Katolickiej Szkoły Podstawowej do nowej siedziby. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem: rachunkiem sumienia pomocnym do dobrego przygotowania spowiedzi] m.in. 3. odcinek wielkopostnego cyklu „Droga krzyża. Wchodzę”; o Penitencjarii Apostolskiej; o zatrudnieniu niepełnosprawnych; czy istnieje przepis na długowieczność?; o roli tajemnicy spowiedzi i cechach dobrego spowiednika.

 

INTENCJE MSZALNE  24-31.03.2019 roku

 

 

3. niedziela Wielkiego Postu  24.03.2019 roku     

  8:30 PRO POPULO
10:00 O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i ludzką miłość dla Nadii Szydło (11. rocznica Urodzin)
11:30 ++ Maria, Karolina, Piotr, Stanisława, Grzegorz, Henryk
 

Wtorek   26.03.2019 r.  

17:00 W intencji Bogu wiadomej /2/
 

Środa   27.03.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Czwartek   28.03.2019 r.  .
17:00 W intencji Bogu wiadomej /3/
 

Piątek   29.03.2019 r.  .

17:30 ………………………………………………………………………………………………
 

4. niedziela Wielkiego Postu  31.03.2019 roku     

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Kazimierz i Helena Kołodziejczak

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 3,1-8a.13-15

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Rzekł wtedy Mojżesz: ”Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: ”Mojżeszu, Mojżeszu!”.

On zaś odpowiedział: ”Oto jestem”.

Rzekł mu: ”Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: ”Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga.

Pan mówił: ”Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.
Mojżesz zaś rzekł Bogu: ”Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ”Ja jestem, który jestem”. I dodał: ”Tak powiesz synom Izraela: »Ja jestem posłał mię do was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ”Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-4.6-8.11

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 10,1-6.10-12

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,17

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:

»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: