2. niedziela Wielkiego Postu 17.03.2019 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Wielkiego Postu – niedzielę AD GENTES (Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami). Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (19.03) — św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela, patrona diecezji (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu wizytacja odbędzie się w kolejnych parafiach Dekanatu Lubań: w parafii Świętej Trójcy (dzisiaj) i w Radogoszczy (21.03). Z racji tej drugiej w czwartek nie będzie mszy św. W zakładce „Aktualności” został umieszczony terminarz wizytacji w dekanacie Lubań. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z umieszczonym tam materiałem.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek (22.03 – MI + Rada Parafialna) po mszy św. i Gorzkich Żali w niedzielę po sumie parafialnej. Harmonogram animacji Drogi Krzyżowej przez poszczególne grupy został umieszczony na stronie parafialnej [zakładka AKTUALNOŚCI] i w gablocie. Za udział w nich po zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” 6. Parafianom, którzy pomogli przewieźć otrzymane do kościoła (na chór) ławki oraz grupie Pań, które pomogły usunąć zbędne krzesła.

*** W piątek (22.03) o godz. 16:00 kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

*** Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu wizytacji. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. kan. Marek Kurzawa, odbędą się w dniach 07.04.2019 roku. Program został umieszczony na stronie internetowej parafii oraz w gablocie.

*** Każde Panie w wieku 50-69 lat, które otrzymały zaproszenie na badanie mammograficzne lub te, które są chętne a nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy serdecznie zapraszamy. Mammobus z Zielonej Góry będzie czekał na Panie w miejscowości Lubań 19.03.2019 przy Galerii Łużyckiej na rynku

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty informujące o akcji DOM (budowa domów w dwóch miastach Iraku: Bartella i Baszika) oraz o Drodze Krzyżowej dla mężczyzn w Chojnowie i Osłej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Niedziela AD GENTES”] przeczytamy m.in. o 100. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską; o globalnej pladze nadużyć na nieletnich; o konieczności katechezy w szkole; o patronie mężczyzn – św. Józefie; kolejny odcinek cyklu wielkopostnego „Wczoraj skazani, dzisiaj odkupieni” oraz serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Środy Popielcowej; o Ekstremalnych Drogach Krzyżowych; o wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Bolesławcu; o akcji społecznej lodówki w Złotoryi; o pracach w Mauzoleum Piastów w Legnicy; o wystawie „Samarytanie z Markowej” w Lubinie; o śmierci ks. kan. Edwarda Tuźnika; o rozpoczęciu modlitewnego Flash Moba. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. 2. odcinek wielkopostnego cyklu „Droga krzyża. Wchodzę”; o nowoczesnych formach jałmużny i współczesnych jałmużnikach, którzy z pasją i w ciekawy sposób zbierają środki na różne kościelne dzieła i pomoc potrzebującym; o rekolekcjach papieskich. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa niedzielnego” ze specjalnym dodatkiem (naklejkami do kalendarza wielkopostnego) oraz wskazówkami, jak dobrze przeżyć Wielki Post i dlaczego to jest nam potrzebne.

INTENCJE MSZALNE  17-24.03.2019 roku

 

 

2. niedziela Wielkiego Postu    17.03.2019 roku     NIEDZIELA PARAFIALNA

  8:30 ++ Julia i Franciszek Kuna; + Zbigniew Płocki
10:00 PRO POPULO
11:30 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy
 

Wtorek   19.03.2019 r.  św. Józefa

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   20.03.2019 r. 

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Piątek   22.03.2019 r.  .
17:00 + Jan Ośko (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota   23.03.2019 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

3. niedziela Wielkiego Postu  24.03.2019 roku     

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i ludzką miłość dla Nadii Szydło (11. rocznica Urodzin)
11:30 ++ Maria, Karolina, Piotr, Stanisława, Grzegorz, Henryk

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 15,5-12.17-18

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; a potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę.

Potem zaś rzekł do niego: „Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność”.

A na to Abram: „O Panie, o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?”.
Wtedy Pan rzekł: „Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę”.

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc:

„Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce:
„Szukaj Jego oblicza”.

Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 3,17-4 1

Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Łk 9,28b-36

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: