Wizytacja kanoniczna 09.03.2019 roku

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu wizytacji. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

              Jedną z zasad praktykowanych w Kościele jest wizytacja kanoniczna, odbywająca się w każdej parafii co pięć lat. W tym roku (począwszy od 23.02.2019 r.) czas taki przeżywa dekanat lubański.

   Istotą wizytacji jest ogląd życia duchowego tworzących parafię wiernych oraz stanu jej funkcjonowania, którego dokonuje biskup miejsca. W sobotę (09.03.2019 r.) wizytacja taka odbyła się w naszej parafii. Przeprowadził ją biskup legnicki ks. Zbigniew Kiernikowski.

   Rozpoczęło ją spotkanie z członkami Rady Parafialnej, podczas którego świeccy współpracownicy duszpasterza dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi planowanych inicjatyw oraz stanu współpracy z proboszczem i innymi formacjami parafialnymi.

   W programie wizytacji była także przewidziana wizyta u osoby chorej. Odwiedzona przez Księdza Biskupa pani Lucyna z córką dały piękne świadectwo łączenia cierpienia z modlitwą oraz trwałości ludzkiej miłości, której gwarantem jest sam Chrystus.

   Nie zabrakło czasu na rozmowę z proboszczem parafii, ks. Januszem Barskim, podczas której poruszono szereg kwestii dotyczących dalszym planów działalności duszpasterskiej, aktywizujących i zachęcających do korzystania z oferty parafii nie tylko osoby stale praktykujące, ale także mające z tym problemy.

   Główną część wizytacji, której centralną odsłoną stała się Eucharystia, rozpoczęła modlitwa za zmarłych na, nieczynnym już, cmentarzu parafialnym. Wspomnieliśmy prezbiterów pracujących ongiś w naszej parafii – ks. prał. Jana Winiarskiego i ks. Wojciecha Antosza; modlitwą objęliśmy także zmarłych z naszych rodzin – szczególnie tych, którzy odeszli do wieczności w okresie ostatnich 5. lat. Modlitwa, której przewodniczył ksiądz biskup, zgromadziła parafian przybyłych na zaplanowane po niej spotkanie z grupami parafialnymi.

   Wizytacja kanoniczna to nie tylko rozmowa z duszpasterzem czy ogląd stanu funkcjonowania parafii. To także okazja do rozmów biskupa z osobami, zaangażowanymi w parafialną codzienność. Nie zabrakło ich podczas, rozpoczętego zaraz po modlitwie za zmarłych, spotkania ze wspólnotami działającymi w parafii. Na spotkanie z pasterzem diecezji przybyli członkowie: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, parafialnego zespołu Caritas Diecezji Legnickiej, chóru Maksymilianki i scholi Dzieciaki z Bożej Paki, regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej oraz parafialnego zespołu liturgicznego, dekoratorskiego i obsługi ołtarza. Odczytywane sprawozdania były świadectwem współpracy grup z duszpasterzem oraz kreatywności w realizacji inicjatyw związanych z charakterem i duchowością poszczególnych wspólnot.

   Centrum życia Kościoła jest Eucharystia – stała się ona także centralną odsłoną wizytacji. Wzięli w niej udział reprezentanci grup oraz licznie przybyli parafianie. W drzwiach kościoła bp. Kiernikowskiego powitał ks. Janusz Barski, po czym – po powitaniu przez reprezentantów parafii – zdał przed księdzem biskupem relację z funkcjonowania parafii w ciągu minionych 5. lat. Po krótkiej katechezie ordynariusza diecezji rozpoczęła się Msza Święta, którą wraz z biskupem celebrowali prezbiterzy dekanatu Lubań, z dziekanem, ks. Bogusławem Wolańskim na czele. Stała się ona okazją do głębokiego wsłuchania w Słowo Boże oraz pasterskie pouczenie, podkreślające potrzebę ustawicznej pracy nad wzmacnianiem poczucia jedności i odkrywania powołania, którym jesteśmy naznaczeni i obdarowani.

 

   Powyższy opis to relacja z przebiegu wizytacji – ale nie widać w nim ogromu pracy, która została wykonana podczas przygotowań. Został przygotowany (i to gruntownie) kościół i plebania oraz (co nie było łatwe po ostatnich wichurach) teren wokół nich. Mimo braków w służbie liturgicznej została przygotowana (i co ważniejsze – opanowana) liturgia tego dnia. Zadbano o nagłośnienie wewnątrz i zewnątrz kościoła. Liczna grupa osób podjęła czynności liturgiczne. Drodzy Państwo!!! Wasza praca, mimo iż niewidoczna z zewnątrz, była olbrzymia. Za włożony w nią wysiłek i poświęcony czas składam płynące z serca BÓG ZAPŁAĆ!!!

   Dziękuję także licznie uczestniczącym w Eucharystii Parafianom i Gościom oraz – przybyłemu prawie w komplecie – Prezbiterium dekanatu Lubań.

 

Tekst: ks. Janusz Barski

Foto: Dominika Szydło, Ryszard Piekarski, ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: