1. niedziela Wielkiego Postu 10.03.2019 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniu wczorajszym przeżyliśmy tegoroczną, trzecią w aktualnym składzie personalnym, wizytację kanoniczną, którą przeprowadził Biskup Legnicki, Ks. Zbigniew Kiernikowski. Pragnę gorąco podziękować osobom, które wsparły przygotowanie parafii na spotkanie z Księdzem Biskupem oraz podjęły funkcje podczas liturgii tego dnia. Dziękuję także Radzie Parafialnej, parafialnym grupom modlitewnym i wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w centralnej odsłonie wizytacji – uroczystej mszy św. o godz. 13:00.

*** W tym tygodniu wizytacja odbędzie się w kolejnych parafiach Dekanatu Lubań: w parafii Narodzenia NMP (16.03) i Świętej Trójcy (17.03). W zakładce „Aktualności” został umieszczony terminarz wizytacji w dekanacie Lubań. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z umieszczonym tam materiałem.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek (15.03 – Maksymilianki) po mszy św. i Gorzkich Żali w niedzielę (17.02) po sumie parafialnej. Harmonogram animacji Drogi Krzyżowej przez poszczególne grupy został umieszczony na stronie parafialnej i w gablocie.

*** Otrzymaliśmy 8 ławek [z przeznaczeniem na chór kościoła], które trzeba przewieźć z Jeleniej Góry. Potrzebujemy pomocy przynajmniej 4 panów. Wyjazd planujemy na wtorek (12.03) około godz. 15:30 – z tej racji we wtorek nie będzie mszy św. Panów mogących pomóc proszę o kontakt dzisiaj w zakrystii.

*** W najbliższą środę (13.03) będziemy obchodzili 6. rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W czwartek (14.03) zapraszam na kolejnej spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św. o godz. 17:00.

*** W piątek (15.03) o godz. 16:00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

*** Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkopostnych. Z racji spowiedzi w parafii NSPJ i św. Jakuba w sobotę również nie będzie mszy św. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty informujące o dniach skupienia dla maturzystów (15-17.03) oraz o akcji DOM (budowa domów w dwóch miastach Iraku: Bartella i Baszika).

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin: + Zenon Juczkowicz

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Wielki Post”] przeczytamy m.in. o 6. rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową; o filmie „Największy dar”; o istocie świętowania Dnia Kobiet; o „piątce Kaczyńskiego”; kolejny odcinek serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych we wsi Popielówek; o wizytacji kanonicznej w Olszynie; o spotkaniu legnickiej grupy uczestników ŚDM w Panamie; o planowanej na 21.03 pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę; o rozstrzygnięciu diecezjalnego etapu XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. 1. odcinek wielkopostnego cyklu „Droga krzyża. Wchodzę”; o sensie umartwienia i pokuty; o tym, dlaczego nie należy spełniać wszystkich zachcianek dzieci.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  10-17.03.2019 roku

 

 

1. niedziela Wielkiego Postu    10.03.2019 roku

  8:30 ++ Józef, Maria i Tadeusz Remez; ++ Jan i Anna Majkowscy
10:00 ++ Janina (20. rocznica śmierci) i Franciszek (3. rocznica śmierci) Sęk
11:30 + Zygmunt Adamek; ++ z Rodziny Wilas, Deberny, Dobrzańskich i Chawchunowicz
 

Środa   13.03.2019 r. 

17:00 ++ Józefa, Józef, Marian, Kazimierz i Leokadia
 

Czwartek   14.03.2019 r. 

17:00 W intencji osób wspierających organizację przebiegu tegorocznej wizytacji kanonicznej oraz przywóz ławek do kościoła
Piątek   15.03.2019 r.  .
17:00 + Marek Trzęsowski (6. rocznica śmierci)
 

2. niedziela Wielkiego Postu  17.03.2019 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

  8:30 ++ Julia i Franciszek Kuna; + Zbigniew Płocki
10:00 PRO POPULO
11:30 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 26,4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego:

»Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie«.
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach,
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 10,8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 4,1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.

Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.

Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”.

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”.

Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: