8. niedziela zwykła 03.03.2019 roku

*** Przeżywamy 8. niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu [na stoliku przy konfesjonale została wystawiona Księga Trzeźwości, w której można umieścić swoje postanowienia]. Jest to 1 niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj, po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.03) — św. Kazimierza królewicza (święto)

— środa (06.03) — Środa Popielcowa

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

– SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM PANIOM –

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** W tym tygodniu wizytacja odbędzie się w kolejnych parafiach Dekanatu Lubań: w parafii NSPJ i św. Jakuba (dzisiaj); w parafii Objawienia Pańskiego w Radostowie (04.03); w naszej parafii (09.03). W zakładce „Aktualności” został umieszczony terminarz wizytacji w dekanacie Lubań. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z umieszczonym tam materiałem.

*** Przypominam, że tegoroczna wizytacja kanoniczna w naszej wspólnocie odbędzie się w sobotę (09.03.2019 r.). Centrum wizytacji będzie uroczysta msza św. o godz. 13:00. Program wizytacji został umieszczony przy wjeździe na teren posesji oraz w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie parafialnej.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które pomogły przygotować kościół, plebanię oraz teren posesji na wizytacyjny czas.

*** Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Serdecznie zapraszam na mszę św. z obrzędem posypania głów popiołem – na prośbę Parafian zostanie ona odprawiona o godz. 18:00.

*** Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele czas Wielkiego Postu. Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek (08.03) po mszy św.; Gorzkie Żale w niedzielę (10.02) po sumie parafialnej.

*** W tym tygodniu swoje święto przeżywają wszystkie Panie. Drogie Panie! Z tej okazji przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, nieustannego orędownictwa Waszej patronki, Maryi oraz ciepła i codziennej serdeczności od ludzi. Zapraszam na mszę św. w Waszej intencji w piątek (08.03).

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: W 1. niedzielę Wielkiego Postu (10.03.2019 roku) rozpocznie się w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu kolejny cykl nauk przedmałżeńskich.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem wielkopostnego dnia skupienia kobiet diecezji legnickiej w Osłej (16.03.2019 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Polacy – Żydzi”] przeczytamy m.in. o szczycie na Watykanie, poświęconym walce z pedofilią w Kościele; o 40. rocznicy encykliki „Redemptor hominis”; o słudze Bożym bp Janie Pietraszko; o istocie Środy Popielcowej; o wyzwaniach dla Kościoła i wskazówkach do pracy duszpasterskiej po doświadczeniach ŚDM w Panamie; kolejny odcinek serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wielkopostnych inicjatywach Caritas Diecezji Legnickiej; o legnickim Modlitewnym Flash Mob; o pierwszym Biskupie Legnickim; o pielgrzymce katechetów do Ziemi Świętej; o przekazaniu munduru śp. ks. Krzysztofa Bojko Powiatowemu Zespołowi Szkół w Chojnowie; o pogrzebie śp. ks. kan. Marka Mikicionka. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła; o łasce uświęcającej, potrzebnej nie tylko do dobrej śmierci, ale i do dobrego życia; o gwałtownym wzroście liczby objawień maryjnych pod koniec XX wieku.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  03-10.03.2019 roku

 

 

8. niedziela zwykła    03.03.2019 roku   

  8:30 + Michalina Skotnicka (25. rocznica śmierci); ++ Genowefa, Józef, Katarzyna Skotniccy
10:00 ++ Maria, Kazimierz i Jerzy Rybowicz
11:30 ++ Rodzice: Anna (30. rocznica śmierci) i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z obu rodzin
 

Wtorek   05.03.2019 r. 

17:00 + Karol Mucha  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa   06.03.2019 r.  ŚRODA POPIELCOWA

18:00 PRO POPULO
 

Czwartek   07.03.2019 r. 

17:00 + Józef Antoni Górecki ( 30. dzień po pogrzebie)
Piątek   08.03.2019 r.  .
17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich Parafianek z okazji Dnia Kobiet
 

Sobota   09.03.2019 r.  WIZYTACJA KANONICZNA

13:00 PRO POPULO
13:00 O błogosławieństwo Boże dla Janiny Gołos (urodzinowa)
 

1. niedziela Wielkiego Postu    10.03.2019 roku

  8:30 ++ Józef, Maria i Tadeusz Remez; ++ Jan i Anna Majkowscy
10:00 ++ Janina (20. rocznica śmierci) i Franciszek (3. rocznica śmierci) Sęk
11:30 + Zygmunt Adamek; ++ z Rodziny Wilas, Deberny, Dobrzańskich i Chawchunowicz

PIERWSZE CZYTANIE
Syr 27,4-7

Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Czytanie z Księgi Syracydesa

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92,2-3.13-14.15-16

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim,
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków.
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,54b-58

Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8,12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 6,39-45

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: