7. niedziela zwykła 24.02.2019 roku

*** Przeżywamy 7. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam na spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W tym tygodniu wizytacja odbędzie się w kolejnych parafiach Dekanatu Lubań: w parafii św. Jadwigi Śląskiej (dzisiaj); w Pisarzowicach (27.02); w Siekierczynie (28.02); w parafii NSPJ i św. Jakuba (03.03). W zakładce „Aktualności” został umieszczony terminarz wizytacji w dekanacie Lubań. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z umieszczonym tam materiałem.

*** Za tydzień, po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego.

*** Przypominam, że tegoroczna wizytacja kanoniczna w naszej wspólnocie odbędzie się w sobotę (09.03.2019 r.). Centrum wizytacji będzie uroczysta msza św. o godz. 13:00. Program wizytacji został umieszczony przy wjeździe na teren posesji.

*** W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc w przygotowaniu posesji. Niezależnie od inicjatyw indywidualnych zapraszam w sobotę od godz. 10:00.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem wielkopostnego dnia skupienia kobiet diecezji legnickiej w Osłej (16.03.2019 r.).

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Europa Christi”] przeczytamy m.in. o pożegnaniu śp. premiera Jana Olszewskiego; o prezentacji książki „Człowiek niezwykłej miary. Stefan Kardynał Wyszyński w świetle wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz własnych”; o kończącej 100 lat s. Aribercie Burzio; o – przypadającym 01.03 – Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych; o konsularnej wymianie non grata i misji pełnionej w Norwegii przez polskiego konsula Sławomira Kowalskiego; o pielgrzymkowych spotkaniach w Panamie; kolejny odcinek serii „Jak budowała się wolna Polska”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach Dnia Chorych w legnickim „Samarytaninie”; o dziękczynieniu za „Margaretki” w Legnicy; o pobłogosławieniu i intronizacji Najświętszego Sakramentu w nowym tabernakulum w Olszynie; o obchodach 79. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir w parafii Świętej Trójcy w Legnicy; o II pielgrzymce rzemieślników do Krzeszowa; o jeleniogórskiej „Arce”. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej; o kościelnym „savoir-vivre” (czyli jak zachować się w kościele) i o tym, dlaczego Kościół jest hierarchiczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  24.02-03.03.2019 roku

 

 

7. niedziela zwykła    24.02.2019 roku   

  8:30 O zdrowie w rodzinie
10:00 + Gertruda; ++ Mąż, Wnuk Paweł, Rodzice i Rodzeństwo w 100. rocznicę urodzin + Gertrudy.
11:30 + Andrzej Owczarek (3 rocznica śmierci); ++ córki: Anna i Dominika; ++ Paulina, Józef i Jan
 

Wtorek   26.02..2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   27.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   28.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   01.03.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   02.03.2019 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

8. niedziela zwykła    03.03.2019 roku

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Maria, Kazimierz i Jerzy Rybowicz
11:30 ++ Rodzice: Anna (30. rocznica śmierci) i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z obu rodzin


PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abnert i ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: „Dziś Bóg oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba”. Dawid odparł Abiszajowi: „Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary?”.

Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.

Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.

Wtedy Dawid zawołał do Saula: „Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15, 45-49

Chrystus nowy Adam

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam – Chrystus – duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 6,27-38

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: