6. niedziela zwykła 17.02.2019 roku

*** Przeżywamy 6. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj swoje święto patronalne obchodzi Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Księdzu Biskupowi życzę – w imieniu całej wspólnoty oraz własnym – obfitości Bożego błogosławieństwa, nieustannej asystencji Ducha Świętego, orędownictwa naszej Matki i Królowej, Maryi, daru zdrowia oraz ludzkiej empatii w codziennym posługiwaniu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (22.02) — Katedry św. Piotra Apostoła (święto)

— sobota (23.02) — św. Polikarpa, biskupa i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek (19.02) o godz. 19:00 rozpocznie się w parafii św. Józefa Oblubieńca w Olszynie celebracja Słowa, wprowadzająca nas w rozpoczynający się czas wizytacji kanonicznej. Przewodniczyć jej będzie Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski.

*** Pierwszymi parafiami, które obejmie wizytacja są: parafia św. Józefa Oblubieńca w Olszynie (23.02) oraz parafia św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu (24.02). W zakładce „Aktualności” został umieszczony terminarz wizytacji w dekanacie Lubań. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z umieszczonym tam materiałem.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W tym roku będziemy przeżywali wizytację kanoniczną. Odbędzie się ona w sobotę (09.03.2019 r.). Centrum wizytacji będzie uroczysta msza św. o godz. 13:00.

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Seniorzy i juniorzy”] przeczytamy m.in. o „Manifeście wiary” kard. Mullera; o testamencie śp. Jana Olszewskiego; o przyjaznym domu – CasAmica; o rzeczywistości panamskiej, której doświadczyli także polscy pielgrzymi; o ks. Januszu Pasierbie w 25. rocznicę śmierci; o praźródłach mowy nienawiści. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pierwszej w naszej diecezji świeckiej pustelnicy, Annie Markowskiej; o akcji „Zbieraj z klasą” w Olszynie; o fundacji „Eudajmonia”; o feriach lubińskich dzieci i młodzieży w Zakopanem; o „zimowym koncercie dla babci i dziadka” w Olszynie oraz o zmarłych w tym roku kapłanach. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy Pan Bóg potrzebuje naszego cierpienia; o tym, że wszelkie duchowe, a w konsekwencji życiowe upadki mają korzenie w tym, że człowiek się nie modli; o finansach Kościoła w Hiszpanii; o narastającym problemie nadwagi dzieci i młodzieży. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z kalendarzem wielkopostnym.


 

INTENCJE MSZALNE  17-24.02.2019 roku

 

 

6. niedziela zwykła    17.02.2019 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

  8:30 PRO POPULO
10:00 + Ryszard Wójtowicz (1. rocznica śmierci); ++ z rodziny Wrońskich
11:30 + Karol Mucha (od rodziny Muchów z Czajkowa)
 

Wtorek   19.02..2019 r. 

17:00 + Henryk Rutka (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   20.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   21.02.2019 r. 

17:00 ++ Eleonora, Kazimierz, Dominik, Irena
Piątek   22.02.2019 r.  .Katedry św. Piotra Apostoła
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   23.02.2019 r.  św. Polikarpa

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

7. niedziela zwykła    17.02.2019 roku

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Andrzej Owczarek (3 rocznica śmierci); ++ córki: Anna i Dominika; ++ Paulina, Józef i Jan


PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 17,5-8

To mówi Pan:

„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 1,1-2.3 4 i 6

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

DRUGIE CZYTANIE

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,12.16-20

Bracia:

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?

Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 6,23ab

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 6,17.20-26

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.

A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: