5. niedziela zwykła 10.02.2019 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę zwykłą.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (11.02) — NMP z Lourdes

— czwartek (14.02) — św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro w Kościele będziemy przeżywali Światowy Dzień Chorego.

*** W czwartek (14.02) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Spotkanie rozpoczyna msza św. W tym dniu przypadają także tradycyjne walentynki. Wszystkim zakochanym życzę obfitości łask Bożych umacniających ludzką miłość.

*** W piątek (15.02) o godz. 16:00 pierwsze spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

*** W sobotę o godz. 9:00 zbiórka Służby Liturgicznej.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W tym roku będziemy przeżywali wizytację kanoniczną. Odbędzie się ona w sobotę (09.03.2019 r.). Centrum wizytacji będzie uroczysta msza św. o godz. 13:00.

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** OGŁOSZENIE KSM DIECEZJI LEGNICKIEJ: „21.01.2019 roku ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji. Polega ona na nieprzerwanej modlitwie w obronie nienarodzonych dzieci zagrożonych aborcją, trwającej dzień i noc przez 40 dni. Jest to już kolejna edycja tej akcji – dlatego też zachęcamy, aby i tym razem modlitwą objąć kobiety rozważające to dramatyczne rozwiązanie.” Szczegóły można znaleźć w piśmie i odnośnym plakacie umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący – organizowanej przez Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej – pielgrzymki do sanktuariów Polski pólnocno-wschodniej, która odbędzie się w dniach 22-25.08.2019 roku

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „11.02 – Światowy Dzień Chorego”] przeczytamy m.in. o 90. rocznicy powstania Państwa Watykańskiego; o papieskiej wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; o św. Cyrylu i Metodym; o problemie odbierania polskich dzieci przez Jugendamty. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Dnia Życia Konsekrowanego; o sanktuarium MB z Lourdes w Złotoryi; o wymowie Światowego Dnia Chorych; o uroczystej Eucharystii w intencji Ks. Biskupa Marka Mendyka z okazji 10. rocznicy przyjęcia święceń biskupich; o Ekumenicznym Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Karpaczu; o kolędowym spotkaniu u naszych sąsiadów w Kościelniku i w Chocianowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z bezpłatnym dodatkiem „100-lecie Sejmu Ustawodawczego”] m.in. o 60. rocznicy ogłoszenia przez papieża Jana XXIII zamiaru zwołania 21. soboru w dziejach chrześcijaństwa; o pułapce samorozwoju; o tym, czego możemy się nauczyć od Węgrów; o wyborze sanktuarium maryjnego w Akicie do szczególnej modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie.

INTENCJE MSZALNE  10-17.02.2019 roku

 

 

5. niedziela zwykła    10.02.2019 roku   

  8:30 ++ Rodzice: Janina i Wincenty Pawłowscy
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Wtorek   12.02..2019 r. 

17:00 + Karol Mucha (od rodziny Powązków z Ostrzeszowa)
 

Środa   13.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   14.02.2019 r.  św. Cyryla i Metodego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   15.02.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   16.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

6. niedziela zwykła    17.02.2019 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Karol Mucha (od rodziny Muchów z Czajkowa)

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Proroka

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 6, 1-2a.3-8

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.

I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.

I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów”.

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”. Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś pomoc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,1-11

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,19

Alleluja, alleluja, alleluja

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 5,1-11

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: