4. niedziela zwykła 03.02.2019 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj odbędzie się po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (05.02) — św. Agaty, dziewicy i męczennicy

— środa (06.02) — św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W najbliższą środę zostaną przeprowadzone prace przy uszczelnieniu ram z witrażami. Z tej racji nie będzie mszy św. Za zmianę serdecznie przepraszam.

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** OGŁOSZENIE KSM DIECEZJI LEGNICKIEJ: „21.01.2019 roku ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji. Polega ona na nieprzerwanej modlitwie w obronie nienarodzonych dzieci zagrożonych aborcją, trwającej dzień i noc przez 40 dni. Jest to już kolejna edycja tej akcji – dlatego też zachęcamy, aby i tym razem modlitwą objąć kobiety rozważające to dramatyczne rozwiązanie.” Szczegóły można znaleźć w piśmie i odnośnym plakacie umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym i spotkań małżeńskich.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Niemieckie obozy śmierci”] przeczytamy m.in. przebiegu Światowych Dni Młodzieży w Panamie; o dziedzictwie kultury europejskiej; o działalności fundacji im. Zofii Kossak; o tym, jak mówić, aby nie urazić, a jednocześnie wyrazić prawdę?; o mistyczce i stygmatyczce Marcie Robin; o Światowym Dniu Życia Konsekrowanego; o śp. ks. Ludwiku Nikodemie; o programie „Mama 4+”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o nabożeństwie ekumenicznym w Legnicy; o spotkaniach kolędowo-opłatkowych w Mysłakowicach, Lubinie i Zamienicach; o noworocznym spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie i IX Krzeszowskim Festiwalu Trzech Kultur; o jasełkach w DPS w Prząśniku oraz o kolejnym Koncercie Kolęd i Pastorałek w naszej parafii. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. obrazek z modlitwą rodziców za dzieci; o tym jak przebaczyć i dlaczego to takie ważne?; świadectwa kilku sióstr zakonnych, które przypominają nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych; o tym, jaką rolę odgrywa muzyka w rozwoju dzieci i dorosłych?

INTENCJE MSZALNE  03-10.02.2019 roku

 

 

4. niedziela zwykła    03.02.2019 roku   

  8:30 ++ Tadeusz (2. rocznica śmierci) i Stanisława Pol
10:00 ++ Paulina i Antoni Hormańscy
11:30 + Jan Grzybowski (1. rocznica śmierci)
 

Poniedziałek   04.02.2019 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.02..2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   07.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   08.02.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   09.02.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

5. niedziela zwykła    10.02.2019 roku   

  8:30 ++ Rodzice: Janina i Wincenty Pawłowscy
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 1,4-5.17-19

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją
sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,31-13,13

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.

Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.

I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: