3. niedziela zwykła 27.01.2019 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.01) — św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

— czwartek (31.01) — św. Jana Bosko, prezbitera

— sobota (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto) – MB Gromnicznej (kończące tradycyjny okres śpiewania kolęd)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu została zakończona tegoroczna wizyta duszpasterska – wracamy więc do stałego porządku mszy św. w tygodniu (godz. 17:00). Wszystkim osobom i rodzinom, które przyjęły błogosławieństwo w domach życzę, aby procentowało ono piękną wiarą i codziennym życiem, do którego zaprosiliście Chrystusa. Jednocześnie dziękuję za sympatyczną atmosferę większości spotkań oraz poruszane w ich trakcie ważne dla całej wspólnoty problemy.

*** W dniu wczorajszym grupa naszych Parafian zdemontowała dekorację świąteczną i przygotowała kościół na obchód Dnia Pańskiego. Serdecznie wszystkim za zaangażowanie i pomoc.

*** Nasze dzieci i młodzież rozpoczęły czas ferii zimowych. Wszystkim życzę radosnego i bezpiecznego wypoczynku w wielu ciekawych miejscach i przy wspaniałej pogodzie.

*** W czwartek (31.01) 10. rocznicę święceń biskupich będzie przeżywał Biskup Marek Mendyk. Pamiętajmy do Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W piątek (01.02) serdecznie zapraszam na godz. 18:00 radnych parafialnych na nadzwyczajną sesję rady. Spotkanie odbędzie się w świetlicy.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Z przyjemnością informuję, że w zakładce „Aktualności” można znaleźć opis tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz linki przekierowujące do Galerii Foto i na stronę proboszcza (opis szerszy). Aby przekierować się do opisu, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** OGŁOSZENIE KSM DIECEZJI LEGNICKIEJ: „21.01.2019 roku ruszają zapisy do akcji „40 dni dla życia” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji. Polega ona na nieprzerwanej modlitwie w obronie nienarodzonych dzieci zagrożonych aborcją, trwającej dzień i noc przez 40 dni. Jest to już kolejna edycja tej akcji – dlatego też zachęcamy, aby i tym razem modlitwą objąć kobiety rozważające to dramatyczne rozwiązanie.” Szczegóły można znaleźć w piśmie i odnośnym plakacie umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym i spotkań małżeńskich.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Życie na celowniku”] przeczytamy m.in. o przypadającym dzisiaj 66. Światowym Dniu Trędowatych; o 200. rocznicy powstania kolędy „Cicha noc”; o śmierci Tima Guido (21 lat po swojej aborcji); ; o 10-leciu archidiecezji lwowskiej; o luterańskim biskupie męczenniku Juliuszu Bursche; o męczenniku z Auschwitz, ks. Włodzimierzu Szembek; o postulatach ‘żółtych kamizelek” we Francji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o noworocznym spotkaniu Duszpasterstwa Prawników Diecezji Legnickiej; o pobłogosławieniu odrestaurowanej chrzcielnicy oraz mszy św. w intencji miasta Olszyna w parafii św. Józefa; o jeleniogórskich rekolekcjach adwentowych prowadzonych przez członków wspólnoty „Betlejem”; o jubileuszu 10-lecia przyjęcia święceń przez Ks. Biskupa Marka Mendyka; o III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Platerówce. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z bezpłatnym dodatkiem – płytą z filmem „Bóg nie umarł 2”] m.in. o tym na czym polega fenomen Światowych Dni Młodzieży oraz czym jest modlitwa autentyczna?

INTENCJE MSZALNE  27.003.02.2019 roku

 

 

3. niedziela zwykła    27.01.2019 roku   

  8:30 + Marian Synowiec
10:00 + Zygmunt Adamek; ++ z rodziny Adamek, Słowińskich i Tiałowskich
11:30 + syn Mariusz (13. rocznica śmierci); ++ z rodziny Pałka i Cerkanowicz
 

Wtorek   29.01.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   30.01.2019 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   31.01.2019 r.  św. Jana Bosko

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   01.02.2019 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   02.02.2019 r.  Ofiarowanie Pańskie

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

4. niedziela zwykła    03.02.2019 roku   

  8:30 ++ Tadeusz (2. rocznica śmierci) i Stanisława Pol
10:00 ++ Paulina i Antoni Hormańscy
11:30 + Jan Grzybowski (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Ne 8,1-4a.5-6.8-10

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,8-9.10 i 15

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,12-14.27

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: