Podsumowanie kolędy 2019

ZESTAWIENIE KOLĘDOWE A.D. 2019

*** Parafia liczy na dzień dzisiejszy 1526 osób (mieszkających na jej terenie – nie obejmuje to wszystkich zameldowanych, mieszkających poza parafią) – w roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 1518 osób [mamy więc do czynienia ze stagnacją liczby naszych Parafian].

*** Liczba rodzin zmalała z 603 w roku ubiegłym do 602 w roku 2019 [warto tu uwzględnić skalę pogrzebów w roku 2018 (18 pogrzebów) oraz sprowadzanie się na miejsce rodzin niepełnych nowych mieszkańców].

*** Kolędę przyjęło 365 rodzin – stanowi to 60,63% wszystkich rodzin w parafii (w roku ubiegłym 368 rodzin – 60,8%).

*** Podobnie, jak rok temu wskaźnik przyjmowania kolędy w tym roku był najniższy od 2008 roku (od chwili rozpoczęcia tworzenia statystyk) – tendencje zniżkowe można zauważyć od roku 2015. Najwięcej rodzin przyjęło kolędę w roku 2014 – 76,75% [można to zaobserwować na załączonym diagramie].

*** Zmniejszyła się liczba dzieci i młodzieży (od 2001 roku – roku urodzenia) – liczy obecnie 254 osób (w roku 2018 – 267). Skonfrontowanie tej informacji z faktyczną liczbą uczestników niedzielnych mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży pokazuje, z jak dużym problemem mamy do czynienia.

*** Na parafii mieszka 147 osób samotnych (przeważnie są to osoby starsze).

*** Liczba związków cywilnych z przeszkodą i bez przeszkody – 46; liczba związków konkubenckich – 66.

Dodaj komentarz: