Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01.2019 roku

*** Przeżywamy uroczystość Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny obchód Tajemnicy Wcielenia. Msze św. o godz. 8:30 i 10:00.

*** Zgodnie z 12-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00. Gorąco witam przybyłych Gości oraz wszystkich uczestników Koncertu, który po raz pierwszy będzie się odbywał w konwencji Przeglądu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (17.01) — św. Antoniego, opata

— sobota (19.01) — św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00.

— W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.

— Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV).

— W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2019” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji.

— W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

— W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 10:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 14.01.2019 r. (poniedziałek) — ul. Leśna 26-36 [15:30]

— 15.01.2019 r. (wtorek) — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A) [15:30]

— 16.01.2019 r. (środa) — ul. ul. Stawowa 17-11 (+ nr 6 i 7A) [15:30]

— 17.01.2019 r. (czwartek) — Al. Niepodległości 1-8B[15:30]

— 18.01.2019 r. (piątek) — Al. Niepodległości 9-20 [15:30]

— 19.01.2019 r. (sobota) — ul. Górna 1a-7a[14:00]

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  13-20.01.2019 roku

 

 

Chrzest Pański    13.01.2019 roku   

  8:30 PRO POPULO
10:00 W intencji uczestników Koncertu Kolęd i Pastorałek
 

Wtorek   15.01.2019 r. 

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   16.01.2019 r. 

8:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   17.01.2019 r.  św. Antoniego

8:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   18.01.2019 r. 
8:00 W intencji Małgorzaty Milewskiej (imieninowo-urodzinowa)
 

Sobota   19.01.2019 r. 

10:00 ………………………………………………………………………………………………
 

2. niedziela zwykła    20.01.2019 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Agnieszka i Kazimierz Białkowscy

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: