Objawienie Pańskie 06.01.2019 roku

*** Przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas mszy św. zostaną poświęcone kadzidło i kreda oraz woda. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego.

*** Ogłoszenie daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych.

*** Dzisiaj o godz. 15:00 rozpocznie się w świetlicy parafialnej Parafialne Spotkanie Opłatkowe – zapraszam członków wszystkich grup formacyjnych i osoby zaangażowane w funkcjonowanie naszej parafii.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— niedziela (13.01) — Chrzest Pański (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00.

— W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.

— Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV).

— W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2019” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji.

— W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 9:30.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 07.01.2019 r. (poniedziałek) — ul. Zamkowa 6-6a [15:30]

— 08.01.2019 r. (wtorek) — ul. Zamkowa 1-5 [15:30]

— 09.01.2019 r. (środa) — ul. Lipowa, ul. Kościuszki 21-12 (bez nr 11) [15:30]

— 10.01.2019 r. (czwartek) — ul. Leśna 61-52, Al. Niepodległości 27, 26, 22a, 22, 21, ul. Rzeczna [15:30]

— 11.01.2019 r. (piątek) — ul. Bema, ul. Prusa [15:30]

— 12.01.2019 r. (sobota) — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11 [14:00]

*** Zgodnie z 12-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Najbliższy, który będzie także 1. Przeglądem kolędowym, odbędzie się za tydzień, w niedzielę Chrztu Pańskiego (13.01.2019 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Z racji Koncertu msze św. za tydzień o godz. 8:30 i 10:00.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „2019 – prognozy”] przeczytamy m.in. o bilansie roku 2018; o szukaniu Boga w codzienności; o sztuce rosyjskiej w Watykanie; o potrzebie obrony polskich dzieci; o koncercie jasnogórskiego pielgrzyma; o kalendarium wydarzeń 7-13.01.1919 r. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o zaproszeniu do Orszaków Trzech Króli; o kleryckim czuwaniu na Jasnej Górze; o inauguracji wieczystej adoracji w kościele św. Jacka w Legnicy; o „Wigilijnym paradoksie” w Nieszczycach; o spotkaniu opłatkowym w Karpaczu; o Mikołajowym Turnieju Piłkarskim w Biedrzychowicach. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o królach, którzy odwiedzili nowo narodzonego Jezusa oraz o pięknie życia w małżeństwie sakramentalnym.

INTENCJE MSZALNE  06-13.01.2019 roku

 

 

Objawienie Pańskie    06.01.2019 roku   

  8:30 PRO POPULO
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Katarzyna i Stefan Majcher
 

Wtorek   08.01.2019 r. 

8:00 PRO POPULO – w intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej [2]
 

Środa   09.01.2019 r. 

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   10.01.2019 r. 

8:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   11.01.2019 r. 
8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   12.01.2019 r. 

9:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Chrzest Pański    13.01.2019 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 W intencji uczestników Koncertu Kolęd i Pastorałek

PIERWSZE CZYTANIE

Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 60,1-6

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze S aby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

DRUGIE CZYTANIE

Poganie są uczestnikami zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 3,2-3a.5-6

Bracia:

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica.

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 2,3

Alleluja, alleluja, alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Pokłon Mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: