Świętej Rodziny 30.12.2018 roku

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

— środa (02.01) — św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

— niedziela (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro kończymy stary rok kalendarzowy 2018. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pięknie przeżytego Sylwestra i radosnego wkroczenia w rok 2019. Zapraszam także na mszę św. o godz. 17:00 (podczas której zostanie przedstawione sprawozdanie roczne) oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

*** We wtorek (01.01.2019 r.) obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie. Msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Wizyta duszpasterska A.D.2019 rozpocznie się w środę (02.01.2019 roku) – według porządku, który został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2019”.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (środa-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 10:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 02.01.2019 (środa) — ul. Leśna 9-16 [15:30]

— 03.01.2019 (czwartek) — ul. Leśna 19-25a [15:30]

— 04.01.2019 (piątek) — ul. Krótka, ul. Fortowa, ul. Groblowa[15:30]

— 05.01.2019 (sobota) — ul. Skalnicza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki 7b, 8, 9, 10, 24, 23, 22 [14:00]

*** W sobotę (05.01) w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 10:00 msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Osoby tworzące grupę obsługi liturgii słowa zapraszam W TO MIEJSCE. Zostało tam umieszczone podsumowanie drugiej połowy roku 2018 i harmonogram czytań i psalmów w okresie I-VI.2019 roku. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** W przyszłą niedzielę (06.01) odbędzie się w świetlicy parafialnej tegoroczne parafialne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęcie o godz. 15:00. Serdecznie zapraszam.

*** Także za tydzień odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego.

*** Zgodnie z 12-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert kolęd i Pastorałek. Najbliższy odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (13.01.2019 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Zgłoszenie uczestnictwa zostało umieszczone na stronie parafialnej (Aktualności) – proszę o jego pobranie i wypełnienie. Wspomniany formularz można pobrać W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

 

 INTENCJE MSZALNE  30.12.2018-06.01.2019 roku 

 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  30.12.2018 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Poniedziałek   św. Sylwestra  31.12.2018 r. 

17:00 PRO POPULO
 

Wtorek   Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2019 r. 

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   02.01.2019 r.  św. Bazylego Wielkiego

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   03.01.2019 r. 

8:00 PRO POPULO – w intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej [1]
Piątek   04.01.2019 r. 
8:00 ++ Eleonora i Kazimierz (rocznica śmierci)
 

Sobota   05.01.2019 r. 

10:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Objawienie Pańskie    06.01.2019 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Katarzyna i Stefan Majcher


PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: