Sprawozdanie za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2018

 

    Dobiegający końca rok kalendarzowy 2018 (Rok Jubileuszowy – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 30. rocznicy erygowania naszej parafii i poświęcenia kościoła) – dziewiąty rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców należących do naszej wspólnoty wynosi 1785 osób; faktycznie mieszkających na terenie parafii – 1516) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.

    Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

*** W niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy 11,86% Parafian [w 2017 – 14,32% – stała tendencja spadkowa]; z tej grupy 46,35% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. [2017 r. – 43,56%].

*** W tym roku rozdano około 7400 Komunii [2017 r. – 8500].

*** Sakramentu Chrztu udzielono 4 dzieciom [w roku 2017 – 11].

*** Związek małżeński zawarła 1 para [w roku 2017 – 1].

*** Do wieczności odeszło 14 parafian [w roku 2017 – 24] – dane obejmują tylko pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych.

*** W uroczystości I Komunii św. wzięła udział 9-osobowa grupa dzieci [2017 – 19].

*** Sakrament Bierzmowania przyjęła 9-osobowa grupa młodzieży.

*** W drugim roku 3-letniego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy 11-osobowa grupa Młodzieży; zaś rok pierwszy rozpoczęła grupa 2-osobowa.

*** Grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą 1. sobotę miesiąca liczy obecnie 8 osób (w roku 2017 – 9).

*** W okresie od 01.01.2018 roku sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi chorych i wiatyku udzielono 136 osobom (z tego 116 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia podczas parafialnych obchodów Światowego Dnia Chorego).

*** Parafialna wspólnota Żywego Różańca gromadzi na dzień dzisiejszy 39 osób.

*** Druga parafialna grupa formacyjna – Rycerstwo Niepokalanej – liczy obecnie 26 osób.

*** Stałe spotkania obu wyżej wymienionych grup odbywają się w każdą sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Parafialne koło Służby Liturgicznej liczy obecnie 3 osoby [2017 – 4].

*** Powstały w ramach przygotowań do wizytacji w 2014 r. Chór Parafialny MAKSYMILIANKI tworzy 7-osobowa grupa rozśpiewanych Parafianek.

*** Działająca od września 2014 roku Parafialna Schola DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI liczy obecnie 11 osób.

*** Zaprzysiężona w marcu 2016 roku Rada Parafialna 3. kadencji liczy obecnie 17 osób [2017 r. – 19].

*** Przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania [rocznik 2. i 1. – 2. czwartek miesiąca] oraz do I Komunii św. [1. niedziela miesiąca].

*** Tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe; Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz msza św. roratnia o godz. 17:00.

*** Zauważalnym jest spadek zainteresowania, zapoczątkowaną w październiku 2009 roku, piątkową adoracją Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św. oraz Eucharystią w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (każda 3. środa miesiąca).

*** Grupa Parafian uczestniczących w mijającym roku w Nabożeństwach Fatimskich (wprowadzonych do parafialnego kalendarium liturgicznego w roku 2013) utrzymuje się na stałym poziomie.

*** W roku 2017 mieliśmy okazję przeżyć 2-krotnie mszę św. z modlitwą o uzdrowienie (24.03.2018 r. – o. Andrzej Smołka ss.cc; 08.12.2018 r. –       Jakub Sikorski). W sumie od 2010 roku msze te zostały odprawione               w naszym kościele 27 razy. Niestety (co jest jednym z powodów rzadszego sprawowania tego typu Eucharystii) zainteresowanie Parafian sukcesywnie maleje.

*** Podobnie, jak rok temu, dużym sukcesem okazała się tegoroczna uroczystość odpustowa (podczas której świętowaliśmy 30-lecie powstania parafii), połączona z organizacją Festynu Parafialnego [niestety, dała się zauważyć tendencja zniżkowa liczby uczestników].

*** Nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszył się czerwcowy Festyn Dziecięcy i uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano 56 paczek). Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku zmalała zauważalnie liczba dzieci uczestniczących w nabożeństwach październikowych i roratach.

*** Mijający rok stał się okazją do przeprowadzenia 4 koncertów: Kolęd i Pastorałek (07.01), Pieśni Wielkanocnej (08.04); koncert podsumowujący czwarty rok działalności Scholi DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI (24.06) oraz tradycyjna, już 10. Cecyliada (25.11) [warto nadmienić, że spotkania te zaczęły już nabierać charakteru regionalnego – bierze w nich udział rosnąca grupa wykonawców z zewnątrz]. Zostało także przeprowadzone – z dużym rozmachem – misterium „Różaniec dla Ojczyzny” [11.11]. Niestety, zauważamy także zjawisko negatywne – malejące zainteresowanie tymi spotkaniami naszych dorosłych Parafian (m.in. z tego powodu nie odbyła się „Refleksja Listopadowa”).

*** Od 6. lat w kalendarium wydarzeń parafialnych wpisała się msza św. w intencji trzeźwościowej, sprawowana w 1. poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 – czynny udział bierze w niej regionalna grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej oraz osoby towarzyszące.

*** Niestety, kończący się rok obfitował w zmiany personalne: w parafialnej grupie dekoratorskiej (obecnie liczy 2 osoby); w funkcji florystki kościoła; na stanowisku kościelnego (obecnie funkcję tę pełnią – w ograniczonym zakresie – 2 osoby).

*** Parafialne Koło Caritas liczy obecnie 2 osoby.

Rok 2018 na płaszczyźnie inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym był może mniej intensywny – warto jednak zaznaczyć, że zaplanowane na rok sprawozdawczy i następne inwestycje wiążą się z dużym nakładem kosztów:

— Gruntowna modernizacja aranżacji zieleni na terenie posesji (aktywne włączenie się w prace kilku nowych osób – przy rezygnacji części Parafian pełniących dotąd te funkcje).

— Prace modernizacyjne na terenie starej części cmentarza (uporządkowanie terenu wokół grobów i samych grobów; nowa aranżacja zieleni).

— Pokrycie kostką wejścia do zimowej Sali sportu na plebanii.

— Zakup i montaż zadaszeń nad wejściami głównymi do kościoła i na plebanię.

— Montaż doświetlenia wewnętrznego w kościele.

— Prace porządkowe w świetlicy i w jej otoczeniu; zakup i montaż nowych regałów towarowych.

— Prace porządkowe w kościele (kantor narzędziowy).

— Montaż nowego lustra drogowego przy wjeździe na teren posesji.

— Wymiana 3. punktów oświetlenia placu kościelnego – montaż lamp drogowych LED.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2018. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

proboszcz

ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: