4. niedziela Adwentu 23.12.2018 roku

IV Niedziela Adwentu

*** Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu – ostatnią niedzielę tego okresu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Jutro, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie Pasterka o północy, na którą serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej (w zakładce „Aktualności” – http://swmaksymilian.luban.pl/2018/12/22/obrzed-wieczerzy-wigilijnej/) został umieszczony obrzęd wieczerzy wigilijnej.

*** Msze św. w czasie świątecznym będą sprawowane w porządku: 25.12.2018 r. – godz. 10:00 i 11:30; 26.12.2018 r. – godz. 8:30 i 11:00; 27-29.12.2018 r. – godz. 17:00; 30.12.2018 r. – porządek niedzielny.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— środa (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— czwartek (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— piątek (28.12) — Świętych Młodzianków, męczenników (święto)

— niedziela (30.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy tegoroczne rekolekcje adwentowe. Jeszcze raz dziękuję za posługę rekolekcyjną ks. Damianowi Ziembikiewiczowi. Dziękuję także Parafianom uczestniczącym w tym świętym czasie oraz osobom, które podjęły się ugoszczenia księży na plebanii.

*** Opłatki i sianko pod obrus można nabyć w zakrystii.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” grupie Parafian, która przygotowała świąteczną dekorację prezbiterium i aranżację kwiatową oraz przygotowała naszą świątynię na obchód czasu Świąt.

*** W przyszłą niedzielę (30.12) podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Z radością informuję, że zgłosiła się osoba, która podejmie odpowiedzialność za sprzątanie kościoła. Dzięki temu podtrzymujemy dotychczasową praktykę cyklicznego sprzątania kościoła oraz zbiórek ofiar na pokrycie jego kosztów.

*** Informuję także, że w dniu wczorajszym została całkowicie zmodernizowana sieć oświetlenia zewnętrznego kościoła. Pozwoli to na dłuższe i efektywniejsze oświetlenie placu kościelnego w okresie zimowym.

*** Zgodnie z 12-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert kolęd i Pastorałek. Najbliższy odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (13.01.2019 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Zgłoszenie uczestnictwa zostało umieszczone na stronie parafialnej (Aktualności).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Bóg się rodzi” – z załączonym obrzędem wieczerzy wigilijnej, śpiewnikiem kolędowym, CD z kolędami w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego oraz kalendarzem ściennym na rok 2019] przeczytamy m.in. o 200. rocznicy powstania kolędy „Cicha noc”; o największych wyzwaniach dla Polski w kończącym się roku (rozmowa z premierem RP Mateuszem Morawieckim); o 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza; o sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej; o 80-leciu Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickiej choince pomocy; dniu dobroci św. Mikołaja w Kamiennej Górze i Olszynie; jasełkach w Wągrodnie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” [z bezpłatnym dodatkiem – obrzędem wieczerzy wigiljnej] dzisiaj m.in. kontynuacja cyklu adwentowego poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego; o istocie Bożego Narodzenia; o sytuacji we wschodniej Ukrainie (rozmowa z bp Janem Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej); o polskim patencie na zarabianie; o prawicowej rekonwiście w Andaluzji; o trasie koncertowej „Pieśń w tęsknocie”.

INTENCJE MSZALNE  23-30.12.2018 roku

 

 

4. niedziela Adwentu   NIEDZIELA PARAFIALNA    23.12.2018 roku   

8:30 PRO POPULO – w intencji Parafian, którzy przygotowali kościół i dekorację na obchód świąt Narodzenia Pańskiego
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Henryk Karolkiewicz  (18. rocznica śmierci)
 

Poniedziałek   24.12.2018 r. 

24:00 PRO POPULO
 

Wtorek   NARODZENIE PAŃSKIE 25.12.2018 r. 

10:00 + Krystyna Krasna (11. rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   26.12.2018 r.  św. Szczepana

8:30 + Edward Czerwiński
11:00 + Ryszard Zuchewicz (4. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Zuchewicz
 

Czwartek   27.12.2018 r.  św. Jana Apostoła i Ewangelisty

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   28.12.2018 r.  Świętych Młodzianków

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar wzajemnej miłości dla Jadwigi i Mariusza Nowak (20. rocznica ślubu)
Sobota   29.12.2018 r. 
17:00 + Wanda Piasecka (30. dzień po pogrzebie)
 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  30.12.2018 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………


PIERWSZE CZYTANIE

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Mi 5,1-4a

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 10,5-10

Bracia:

Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: