3. niedziela Adwentu 16.12.2018 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których prowadzenia podjął się wikariusz parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu, ks. Damian Ziembikiewicz. Gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Msze św. dzisiaj w porządku niedzielnym, jutro – o godz. 9:00 i 18:00. PROGRAM REKOLEKCJI.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu przeżyliśmy, po mszy św. o godz. 10:00, kolejną edycję akcji „Spotkanie ze Świętym”. Pragnę gorąco podziękować Organizatorom oraz Dobrodziejom, dzięki którym mogliśmy obdarować paczkami grupę 55. dzieci.

*** Trwa akcja „Opłatek’2018”. Opłatki, kartki świąteczne, sianko pod obrus oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć przy wyjściu z kościoła – akcję prowadzą wyznaczone przez ks. proboszcza osoby.

*** Msze św. roratnie w tygodniu – z racji rekolekcji i spowiedzi wyjazdowych – odbędą się w następującym porządku:

— poniedziałek (17.12) – godz. 18:00

— środa (19.12) – godz. 17:00

— sobota (22.12) – godz. 17:30

*** Przyszedł czas na przygotowanie kościoła do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego. Montaż dekoracji świątecznej w czwartek (20.12) od godz. 16:00; przygotowanie kościoła – piątek (21.12) od godz. 16:00.

*** Kandydaci do Bierzmowania – krótkie spotkanie w zakrystii.

*** Za tydzień będziemy przeżywać NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Przypominam, że nadal szukamy osoby, która podjęła by się (odpłatnie) pełnienia tej funkcji – sprzątanie kościoła odbywa się według grafiku co 3 tygodnie.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: spotkań formacyjnych Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet im. Św. Rity oraz terminów 3. kolejnych rekolekcji dla narzeczonych..

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Światło dla pokoju”] przeczytamy m.in. o konferencji na 100 rocznicę odzyskania niepodległości w Częstochowie; o George Herbercie Walkerze Bushu; o koronacji obrazu MB Częstochowskiej w Paryżu; o 20-leciu polskiej misji katolickiej w Neapolu; o 25-letnim dorobku Katolickiej Agencji Informacyjnej; o pożegnaniu śp. ks. Adama Łacha. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o górniczym święcie w Lubinie; o legnickiej odsłonie ogólnopolskiej akcji „Wymiana ciepła”; o świątecznej pomocy Caritas legnickiej; o 25-leciu istnienia Koła Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w parafii św. Jacka w Legnicy. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” [z bezpłatnym dodatkiem – płytą CD w najpiękniejszymi kolędami] dzisiaj m.in. kontynuacja cyklu adwentowego poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego; o tym, jak kardynał Henry Newman odkrył pełną prawdę w Kościele katolickim; o watykańskim raporcie podającym liczbę 35. kapłanów zamordowanych w tym roku. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z ikoną Maryi Niosącej Ducha Świętego.

 

INTENCJE MSZALNE  16-23.12.2018 roku

 

 

3. niedziela Adwentu   16.12.2018 roku    GAUDETE

8:30 + Władysław Jankowski
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Gabriel Kaba (4. rocznica śmierci) i Halina Gawin
 

Poniedziałek   17.12.2018 r. 

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   19.12.2018 r. 

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Sobota   22.12.2018 r. 

17:30 ………………………………………………………………………………………………
 

4. niedziela Adwentu   23.12.2018 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Henryk Karolkiewicz  (18. rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

So 3,14–18a

Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela;
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!”.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Iz 12,2–3,4bcd,5–6

Refren: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.

DRUGIE CZYTANIE

Pan jest blisko

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 4,4–7

Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,10–18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: