2. niedziela Adwentu 09.12.2018 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Adwentu – dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (13.12) — św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— piątek (14.12) — św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa akcja „Opłatek’2018”. Opłatki, kartki świąteczne, sianko pod obrus oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć przy wyjściu z kościoła – akcję prowadzą wyznaczone przez ks. proboszcza osoby.

*** Msze św. roratnie w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom wczorajszej Godziny Łaski.

*** W czwartek (13.12) przypada dzień modlitw za ofiary stanu wojennego. W tym dniu kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Na spotkanie zapraszam także Rodziców.

*** W piątek (14.12) nie będzie mszy św., zaś przewidziana na ten dzień sesja Rady Parafialnej odbędzie się w sobotę po mszy św. Za zmianę serdecznie przepraszam.

*** Z racji terminu rekolekcji adwentowych grudniowa Niedziela Parafialna została przesunięta na 23.12.

*** Przypominam, że nadal szukamy osoby, która podjęła by się (odpłatnie) sprzątania kościoła (odbywa się ono według grafiku co 3 tygodnie).

*** Tegoroczne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 16-17.12.2018 r. (dzień spowiedzi św. – 17.12). Proszę o zgłaszanie osób starszych i chorych do odwiedzin  z Najświętszym Sakramentem (nie dotyczy to osób regularnie odwiedzanych w  1. soboty miesiąca). Program rekolekcji został umieszczony w gablocie oraz na stronie parafialnej (zakładka AKTUALNOŚCI).

*** W dniu wczorajszym został zerwany i zniszczony banner ewangelizacyjny. Proszę o kontakt osoby, które mogłyby pomóc w montażu nowego.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: organizowanego przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej wypoczynku podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. oraz spotkań formacyjnych Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet im. Św. Rity.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zatrzymaj aborcję”] przeczytamy m.in. o Narodowym Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych (19.10); o nowej fazie agresji Rosji; o przypadającym dzisiaj dniu modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie; o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza i 100 rocznicy sakry biskupiej bł. abp. Jerzego Matulewicza. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o poświęceniu zabytkowego ołtarza w Lubiechowej; o kolejnej odsłonie akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; o podsumowaniu sezonu turystycznego w Lubiążu; o obchodach wspomnienia św. Cecylii w Olszynie i w naszej parafii; o pielgrzymce z Olszyny do Ziemi Świętej. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. kontynuacja cyklu adwentowego poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego; o zawsze wolnej od grzechu Maryi; o konferencji klimatycznej w Katowicach; o trosce o środowisko w nauczaniu Kościoła; o pomocy Caritas dla najuboższych.

 

INTENCJE MSZALNE  09-16.12.2018 roku

 

 

 

2. niedziela Adwentu   09.12.2018 roku   

8:30 ++ Rodzice: Helena i Ferdynand Florek; ++ Dziadkowie: Rafaela i Antoni Florek
10:00 W intencji Bogu wiadomej
11:30 + Stanisław Wolniak  (3. rocznica śmierci)
 

 

Wtorek   11.12.2018 r. 

17:00 W intencji Organizatorów i Dobrodziejów akcji MIKOŁAJ’2018
 

 

Środa   12.12.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

 

Czwartek   13.12.2018 r.  św. Łucji   Dzień Modlitw za ofiary stanu wojennego

17:00 ++ Władysława i Władysław (4. rocznica śmierci) Ślęk
 

 

Sobota   15.12.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

 

3. niedziela Adwentu   16.12.2018 roku    GAUDETE

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Gabriel Kaba (4 rocznica śmierci) i Halina Gawin

PIERWSZE CZYTANIE

W drodze do nowego Jeruzalem

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Ba 5,1-9

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!

Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość
wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”.

Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.

Wyszli od ciebie pieszo,
pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.

Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael
w chwale Pana.
Na rozkaz Pana
lasy i drzewa pachnące
ocieniać będą Izraela.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,4-6.8-11

Bracia:

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: