33. niedziela zwykła 18.11.2018 roku

*** Przeżywamy 33. niedzielę zwykłą – Światowy Dzień Ubogich oraz Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Tydzień temu mieliśmy możność uczestniczyć w parafialnych obchodach Święta Narodowego. Wszystkim uczestnikom uroczystej sumy parafialnej i misterium „Różaniec dla Ojczyzny” składam gorące „Bóg zapłać” za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie. Dziękuję także osobom, które podjęły trud przygotowania i przeprowadzenia misterium oraz przygotowały okolicznościową, piękną dekorację.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.11) — św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

— środa (21.11) — Ofiarowanie NMP

— czwartek (22.11) — św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

— sobota (24.11) — św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

— niedziela (25.11) — uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które włączyły się w końcowe prace porządkowe wokół kościoła.

*** W czwartek (22.11) obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim jej animatorom dbającym o rozśpiewanie naszej wspólnoty składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia i ludzkiej życzliwości.

*** Za tydzień (25.11) dzieci zwracają kalendarze niedzielne. Zostanie także przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Cecylii (22.11) odbędzie się kolejna edycja koncertu „Cecyliada”. Z tej racji msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Zachęcam do zgłoszeń wykonawców indywidualnych.

*** Na regale prasowym zostały umieszczone materiały poświęcone codziennemu różańcowi, krucjacie jednej intencji i nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca. Materiały są bezpłatne – serdecznie zapraszam do ich pobrania.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: organizowanego przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej wypoczynku podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. i Dni Skupienia dla tegorocznych maturzystów i młodzieży męskiej po maturze (WSD Legnica 30.11-02.12.2018 r.)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Biało-czerwona”] przeczytamy m.in. o synodzie biskupów w odnowionym kształcie; o ofierze życia Orląt lwowskich; o 100. rocznicy poświęcenia sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej; o kaliskim proroctwie dotyczącym Papieża-Polaka. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach jubileuszu 25-lecia legnickiej edycji „Niedzieli”; o legnickim obchodzie Święta Narodowego; o diecezjalnych inicjatywach Balu Wszystkich Świętych; o uroczystościach 150-lecia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni; o uroczystości odpustowej w parafii św. Jadwigi w Zgorzelcu; o wspólnej modlitwie i pobłogosławieniu Grobu Dzieci Utraconych w Olszynie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak rozumieć, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy?; o walce o ocalenie jednego z najstarszych gdańskich kościołów, któremu może grozić zawalenie; o tym, jak czytanie dzieciom wpływa na ich przyszłość.

INTENCJE MSZALNE  18-25.11.2018 roku

33. niedziela zwykła   18.11.2018 roku     NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Bolesław (18. rocznica śmierci) i Marta Misiurek
10:00 + Józef Moch (10. rocznica śmierci)
11:30 ++ Katarzyna, Ludwik, Henryk Rupental
 

Wtorek   20.11.2018 r.     św. Rafała Kalinowskiego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   21.11.2018 r.   Ofiarowanie NMP

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   22.11.2018 r.   św. Cecylii

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   23.11.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  24.11.2018 r.   św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   25.11.2018 roku

8:30 + Stefan Wawrzyniak (1. rocznica śmierci)
11:00 W intencji Bogu wiadomej

PIERWSZE CZYTANIE

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Dn 12,1-3

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze.

Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 16,518.9-10.11

Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE

Skuteczność ofiary Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 10,11-14.18

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”.

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21,36

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Sąd ostateczny

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: