Sprzątanie cmentarza 31.10.2018 roku

   Nekropolia – miejsce pochówku człowieka; miejsce modlitwy i pełnej miłości pamięci; wreszcie miejsce, które swoją specyfiką oddziałuje bardzo silnie na nasze ludzkie emocje. Dla młodego człowieka nawiedzenie cmentarza, szczególnie w grupie klasowej, stanowi także bardzo ważny element procesu wychowawczego: budzi jego wrażliwość tak na rzeczywistość życia wiecznego (nasza modlitwa przy grobach), jak i doczesnego (okazanie szacunku dla religijnych form wyrażania tej pamięci).

   Ostatni dzień października stał się okazją do konfrontacji z tą wrażliwością uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu na starym cmentarzu przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu (Księginkach). Grupie młodzieży towarzyszyła wicedyrektor szkoły, p. Alina Jarosz w towarzystwie jednej z matek.

   Trzeba przyznać, że12-osobowa grupa uczniów od razu przystąpiła do prac porządkowych na starej części cmentarza parafialnego. Nie dosyć, że została wykonana naprawdę spora praca, to do tego ujmowała atmosfera „cmentarnych porządków”: swoboda i kreatywność, a jednocześnie szacunek dla miejsca uświęconego śmiercią. To ostatnie umocniła jeszcze modlitwa przy uporządkowanych grobach i zapalenie na nich zniczy – „światełka pamięci”.

  W imieniu własnym oraz całej wspólnoty pragnę podziękować za tę inicjatywę dyrekcji i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz samym uczniom; i oczywiście… zapraszam do jak najczęstszych spotkań.

Dodaj komentarz: