31. niedziela zwykła 04.11.2018 roku

*** Przeżywamy 31. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie kosztów organizacji przyszłorocznego Festynu Parafialnego.

*** Dzisiaj odbędzie się (po sumie parafialnej) kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (09.11) — rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

— sobota (10.11) — św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tegoroczne nabożeństwa wypominkowe w tym tygodniu odbędą się w następującym porządku: jutro (1. poniedziałek miesiąca) o godz. 17:30; od wtorku do soboty o godz. 16:30. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej. Zachęcam do uczestnictwa w mszach św. w dniach, w których zostaną odczytane złożone przez Państwo kartki wypominkowe.

*** Do 8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W przyszłą niedzielę (11.11) – w dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie parafialnej odbędzie się misterium „Różaniec dla Ojczyzny”, złożony z części artystycznej (przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3) oraz modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie dekoratorskiej (p. Małgorzata, p. Ania i p. Agnieszka) oraz grupie obsługi ołtarza (p. Małgorzata i p. Kazimiera) za przygotowanie listopadowej dekoracji oraz przygotowanie ołtarza do liturgii tego czasu.

*** W minionym tygodniu uczniowie klasy 5. Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką p. Aliny Jarosz uczestniczyła w akcji „sprzątanie grobów”. Dziękuję za kontynuację wieloletniej tradycji i podjęcie wysiłku przygotowania starej części cmentarza na obchód listopadowego czasu.

*** Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Lubania do udziału w uroczystych obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.2018 roku. W gablocie został umieszczony program obchodów oraz informacja o bezpłatnym transporcie, zaś przy głównym wejściu plakat informujący o przebiegu obchodów.

*** Na placu kościelnym znaleziono różaniec. Można go odebrać w zakrystii.

*** Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje wypoczynek podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. Informacja ze szczegółami została umieszczona w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Polacy w świecie ”] przeczytamy m.in. o ukazaniu się modlitewnika „100 modlitw za Polskę”; o żałobie i sprawach ostatecznych; o skutkach tegorocznych wyborów; o emigracyjnych losach prymasa Hlonda w premierowej emisji poświęconego mu spektaklu w Teatrze Telewizji (05.11); o ekspansji antyklerykalizmu; o zorganizowanym w IPN Archiwum Pełnym Pamięci; o misyjnej działalności polskich Karmelitanek. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 25-leciu ukazywania się „Niedzieli Legnickiej”; o przygotowaniach do instalacji figury św. Michała Archanioła w bazylice w Legnickim Polu; wspomnienie o ks. Marku Adaszku i mszy w jego intencji w rodzinnym Zgorzelcu; o obchodach Dnia Papieskiego w Wągrodnie, Starej Kamienicy i Legnicy; o 10. rocznicy powstania Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego „Samarytanin” w Legnicy. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o odpustach jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli; dodatek z warunkami uzyskania odpustu i modlitwą za dusze cierpiące w czyśćcu; o rekolekcjach łączących duchowość ignacjańską z surową ascezą w dzikich dolinach polskich gór; o tym, dlaczego ojcowie powinni czytać książki dzieciom.

INTENCJE MSZALNE  04-11.11.2018 roku

31. niedziela zwykła   04.11.2018 roku     
8:30 ++ z Rodziny Iwanina: Witold, Genowefa, Celina, Jan, Barbara, Rozalia, Jan.
10:00 PRO POPULO
11:30 W intencji zmarłych polecanych miłosierdziu Bożemu w tegorocznych wypominkach /2/
 

Poniedziałek   05.11.2018 r.    

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   06.11.2018 r.    

17:00 O wieczną nagrodę dla wszystkich ++ przyjaciół, dobrodziejów, znajomych i współpracowników
 

Środa   07.11.2018 r.  

17:00 W intencji zmarłych polecanych miłosierdziu Bożemu w tegorocznych wypominkach /3/
 

Czwartek   08.11.2018 r.  

17:00 W intencji Rodziny Nolków; ++ z Rodziny Nawrotów i Nolków
 

Piątek   09.11.2018 r.   rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  10.11.2018 r.   św. Leona Wielkiego

17:00 O łaskę nieba dla + Stanisława Karlińskiego (1. rocznica śmierci)
 

32. niedziela zwykła   04.11.2018 roku     NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8:30 + Kazimierz Kołodziejczak  (22. rocznica śmierci)
11:00 ++ Helena, Wilhelm, Zdzisław i Janusz Lejko; + Ryszard Pytel; ++ z Rodziny Duchnicz

PIERWSZE CZYTANIE

Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Pwt 6,2-6

Mojżesz tak powiedział do ludu:

„Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,
mocy moja,
Panie, Opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Hbr 7,23-28

Bracia:

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: