30. niedziela zwykła 28.10.2018 roku

*** Przeżywamy 30. niedzielę zwykłą – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (01.11) — Wszystkich Świętych (uroczystość)

— piątek (02.11) — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu dobiega końca tegoroczna modlitwa różańcowa. Ostatnie nabożeństwo odbędzie się w środę (31.10) o godz. 16:30.

*** W czwartek będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po południu, o godz. 14:00, rozpocznie się w kościele pw. Świętej Trójcy procesja na cmentarz – po jej zakończeniu zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia w kaplicy cmentarnej. Serdecznie zapraszam do licznego w niej udziału – przypominam jednak, że sama procesja nie zadość czyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.

*** W dniach 1-8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** Kartki wypominkowe można składać do przygotowanej urny (do czwartku) lub w zakrystii.

*** W piątek (02.11) rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe – w terminach wskazanych na kartkach wypominkowych o godz. 16:30. W piątek będziemy się modlić za wszystkich wiernych zmarłych, a od soboty rozpoczniemy nabożeństwa z odczytaniem podanych przez Parafian zmarłych. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek (od godz. 15:45). W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam na spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie kosztów organizacji przyszłorocznego Festynu Parafialnego.

*** Także w przyszłą niedzielę odbędzie się (po sumie parafialnej) kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Na placu kościelnym znaleziono różaniec. Można go odebrać w zakrystii.

*** Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje wypoczynek podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. Informacja ze szczegółami została umieszczona w gablocie.

*** W minionym tygodniu odeszli do wieczności Parafianie: śp. Mariola Solecka; śp. Krystyna Kudaka; śp. Zbigniew Wacław Ociesa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi ”] przeczytamy m.in. prezydenckiej wizycie w Stolicy Piotrowej (związanej z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły); o kapłaństwie Karola Wojtyły i stygmatach św. Franciszka; o cmentarzu papieży; o sytuacji chrześcijan w Pakistanie; o zamykaniu kościołów w Belgii; o istocie przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o ogłoszeniu św. Jadwigi patronką Wlenia; o konsekracji kościoła pw. św. Jana Pawła II w Krzeczynie; o Legnickim Biegu Papieskim; o XI Legnickich Dniach Chrześcijańskich; o podwójnym Jubileuszu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak pomóc człowiekowi pogrążonemu w żałobie; o warunkach odpustu za zmarłych; o powinności duchowej pomocy tym, którzy cierpią w czyśćcu.. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z załączonym komiksem „Skauci Niepodległej”.

INTENCJE MSZALNE  28.10-07.11.2018 roku

30. niedziela zwykła   28.10.2018 roku      
8:30 ++ Olga (19. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy
10:00 ++ z Rodziny
11:30 ++ Rodzice: Józefa i Marian; ++ Teściowie: Seweryna i Ludwik Kułakowscy;          ++  Rodziny z obu stron
 

Wtorek   30.10.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   31.10.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   01.11.2018 r.   Uroczystość Wszystkich Świętych

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  02.11.2018 r.  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

17:00 ++ Rodzice, Teściowie i Rodzeństwo z Rodziny Konckich i Kijowskich
 

Sobota  03.112018 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

31. niedziela zwykła   04.11.2018 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 W intencji zmarłych polecanych miłosierdziu Bożemu w tegorocznych wypominkach /1/

PIERWSZE CZYTANIE

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Jr 31, 7-9

To mówi Pan:

„Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ».

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Hbr 5,1-6

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 2 Tm 1, 10b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Uzdrowienie niewidomego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10, 46-52

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”.

Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE   28.10-07.11.2018 roku

 

 

 

 

30. niedziela zwykła   28.10.2018 roku      
8:30 ++ Olga (19. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy
10:00 ++ z Rodziny
11:30 ++ Rodzice: Józefa i Marian; ++ Teściowie: Seweryna i Ludwik Kułakowscy;          ++  Rodziny z obu stron
 

Wtorek   30.10.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   31.10.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   01.11.2018 r.   Uroczystość Wszystkich Świętych

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  02.11.2018 r.  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

17:00 ++ Rodzice, Teściowie i Rodzeństwo z Rodziny Konckich i Kijowskich
 

Sobota  03.112018 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

31. niedziela zwykła   04.11.2018 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 W intencji zmarłych polecanych miłosierdziu Bożemu w tegorocznych wypominkach /1/

Dodaj komentarz: