29. niedziela zwykła 21.10.2018 roku

** Przeżywamy 29. niedzielę zwykłą – Niedzielę Misyjną. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa coroczne liczenie wiernych – Dominicantes i Communicantes.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (22.10) — św. Jana Pawła II, papieża

— niedziela (28.10) — rocznica poświęcenia kościoła własnego

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą się odbywały od wtorku do soboty o godz. 16:30. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz członkinie Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Przez cały miesiąc trwa także PARAFIALNY KONKURS NA NAJORYGINALNIEJSZY RÓŻANIEC – zgłoszone prace proszę składać w zakrystii. W sobotę (27.10) zapraszam członków koła dekoratorskiego na spotkanie podsumowujące (po mszy św.).

*** Pragnę gorąco podziękować dzieciom i młodzieży oraz parafialnemu chórowi „Maksymilianki” za przygotowanie prezentacji na Dzień Papieski.

*** W minionym tygodniu odbyła się akcja „Liść”. Składam z serca płynące „Bóg zapłać” Parafianom, którzy okazali zrozumienie i włączyli się w jej przebieg. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w czwartek (25.10) o godz. 17:00.

*** Za tydzień zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Z tyłu kościoła, na dawnym miejscu prasowym, zostały umieszczone karty wypominkowe.

*** Za tydzień przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy.

*** Z przykrością informuję o odwołaniu „Refleksji Listopadowej” w związku z brakiem zaangażowania dorosłych parafian oraz o dewastacji plakatu ewangelizacyjnego na zewnątrz kościoła.

*** Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje wypoczynek podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. Informacja ze szczegółami została umieszczona w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „40. rocznica inauguracji pontyfikatu”] przeczytamy m.in. o Zakonie Rycerzy Kolumba; o 70. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o udziale nuncjusza apostolskiego w pielgrzymce Żywego Różańca; o jubileuszu 50-lecia parafii w Trzebieniu; o pielgrzymce dzieci do Krzeszowa. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego wielu przyjmuje Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego i co oznacza przyjąć ją niegodziwie; o przesłaniu Niedzieli Misyjnej i rozpoczynającego się tygodnia misyjnego; o rewolucjach w emeryturach, które szykują się już w przyszłym roku.

INTENCJE MSZALNE  21-28.10.2018 roku

29. niedziela zwykła   14.10.2018 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Zygmunt Przybyła (1. rocznica śmierci); ++ Stanisław i Franciszka
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Ewy (49 rocznica Urodzin) i Jana w 25 rocznicę ślubu
11:30 + Zofia (12 rocznica śmierci) i Jan Kordyka; + Zygmunt Dobaj; + Kazimierz
 

Wtorek   23.10.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   24.10.2018 r.  

17:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny
 

Czwartek   25.10.2018 r.  

17:00 W intencji osób zaangażowanych w akcję „Liść’2018”.
 

Piątek  26.10.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  27.10.2018 r.   św. Jana Kantego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

30. niedziela zwykła   28.10.2018 roku      

8:30 ++ Olga (19. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Rodzice: Józefa i Marian; ++ Teściowie: Seweryna i Ludwik Kułakowscy; ++  Rodziny z obu stron

PIERWSZE CZYTANIE

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 53,10-11

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 33,4-5.18-19.20 i 22

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Hbr 4,14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 10,45

Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.

On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.

Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”

Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,42-45

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: