27. niedziela zwykła 07.10.2018 roku

*** Przeżywamy 27. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Z racji wspomnienia MB Różańcowej podczas każdej mszy św. okazja do poświęcenia różańców.

*** Dzisiaj po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona pierwsza zbiórka ofiar będących wsparciem organizacji festynu parafialnego’2019.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— sobota (13.10) — bł. Honorata Koźmińskiego

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą się odbywały od wtorku do soboty o godz. 16:30. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci i młodzież (jak dotąd liczba uczestników jest niewielka) oraz członkinie Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Przez cały miesiąc będzie trwał PARAFIALNY KONKURS NA NAJORYGINALNIEJSZY RÓŻANIEC – zgłoszone prace proszę składać w zakrystii.

*** Młodzież, która podjęła się prowadzenia Dnia Papieskiego serdecznie zapraszam do zakrystii, gdzie są przygotowane teksty. Próba zostanie przeprowadzona w ramach kolejnego spotkania kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. – w czwartek (11.10). Przypominam, spotkanie rozpoczyna msza św. o godz. 17:00.

*** W sobotę odbędzie się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie – po mszy św. o godz. 18:00.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie naszych Parafianek za kolejne prace porządkowe w świetlicy i jej otoczeniu.

*** OGŁOSZENIE DLA NARZECZONYCH: W dniach 14-20.10.2018 roku w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie odbędzie się kolejne dekanalne przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Szczegóły można znaleźć na umieszczonym w gablocie plakacie.

*** Organizujemy dekanalne przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych. Zajęcia – rozpoczynające się 27.09.2018 r. – będą się odbywały w Olszynie w Domu Katechetycznym, ul. Legnicka 14, w Sali na I piętrze w każdy 4 czwartek miesiąca w godzinach 19:30-20:30 (z wyjątkiem grudnia i maja). Szczegóły zostały umieszczone na stronie parafialnej w zakładce Kancelaria/Bierzmowanie/Przygotowanie 2018.

*** OGŁOSZENIE SIÓSTR MAGDALENEK: W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań, Siostry Magdalenki od Pokuty opracowały modlitewnik „Modlimy się ze św. Marią Magdaleną”. Cena 1 egz. – 10,00 zł.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nienarodzony. Jeden z nas”] przeczytamy m.in. o celach życiowych młodzieży; o kolejnej edycji wsparcia Fundacji Nowego Tysiąclecia podczas Dnia Papieskiego; o projekcie muzycznym „Dekalog”, który zostanie zaprezentowany w Rzeszowie 16.10.2018 r.; o obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności podczas tegorocznych wyborów; o medycynie nazistowskiej podczas II wojny światowej i słabej wiedzy na ten temat w szerokich kręgach społeczeństw europejskich; o ciekawym „śledztwie” w sprawie św. o.Maksymiliana Kolbego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o inauguracji roku akademickiego w WSD w Legnicy; o obchodach rocznicy poświęcenia katedry legnickiej; o intronizacji relikwii Krzyża Świętego w parafii w Kruszynie; o patriotycznych dożynkach w Krzeszowie; o jubileuszu 25-lecia kapłaństwa obchodzonym w Olszynie przez pochodzącego z Lubania o.Pawła Szulca CMF. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem – płytą DVD z filmem „Sprawa Chrystusa”] m.in. o wprowadzeniu matczynych emerytur; o tym, jak bardzo Różaniec jest również męską modlitwą, przekonują znani polscy aktorzy i dziennikarz.

INTENCJE MSZALNE   07-14.10.2018 roku

27. niedziela zwykła   07.10.2018 roku      
8:30 PRO POPULO – w intencji Parafian angażujących się w tegoroczne inicjatywy parafialne
10:00 + Kapłan
11:30 + Rodzice: Zofia (7. rocznica śmierci) i Leon Kaba
 

Wtorek   09.10.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   10.10.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   11.10.2018 r.  

17:00 + Edward Czerwiński
 

Piątek  12.10.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  13.10.2018 r.   bł. Honorata Koźmińskiego

18:00 W intencji o. Andrzeja Smołki o szczęśliwą operację.
 

28. niedziela zwykła   14.10.2018 roku      DZIEŃ PAPIESKI

8:30 + Edward Czerwiński (1. rocznica śmierci)
10:00 + Henryk Matlach (11. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Teściowie
11:30 + Teofil Elminowski (12. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Bracia

PIERWSZE CZYTANIE

Stworzenie niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 2,18-24

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2.3.4-6

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Hbr 2,9-11

Bracia:
Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 4,12

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według świętego Marka

EWANGELIA DŁUŻSZA Mk 10,2-16
EWANGELIA KRÓTSZA Mk 10,2-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”

Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.

Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Koniec krótszej perykopy.

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: