25. niedziela zwykła 23.09.2018 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Do zakrystii zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz z Rodzicami.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (27.09) — św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— piątek (28.09) — św. Wacława, męczennika

— sobota (29.09) — Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. z okazji rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego (25.09.1988 r.) – we wtorek o godz. 17:00.

*** W piątek (28.09.2018 r.) zapraszam na godz. 18:00 radnych parafialnych na kolejną, przewidzianą harmonogramem, sesję Rady Parafialnej.

*** W związku ze zgłoszeniem się tylko 2. kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. przypominam, że czas zgłoszeń trwa do 30.09.2018 r.

*** OGŁOSZENIE DLA NARZECZONYCH: W dniach 14-20.10.2018 roku w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie odbędzie się kolejne dekanalne przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Szczegóły można znaleźć na umieszczonym w gablocie plakacie.

*** W związku z licznymi rezygnacjami osób nieletnich z przygotowania do bierzmowania oraz wynikającymi stąd problemami pełnienia przez nie funkcji publicznych w Kościele organizujemy dekanalne przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych. Zajęcia – rozpoczynające się 27.09.2018 r. – będą się odbywały w Olszynie w Domu Katechetycznym, ul. Legnicka 14, w Sali na I piętrze w każdy 4 czwartek miesiąca w godzinach 19,30-20,30 (z wyjątkiem grudnia i maja). Szczegółowy program spotkań oraz zasady uczestnictwa w przygotowaniu można znaleźć W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** OGŁOSZENIE SIÓSTR MAGDALENEK: W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań, Siostry Magdalenki od Pokuty opracowały modlitewnik „Modlimy się ze św. Marią Magdaleną” Zachęcamy, aby zaopatrzyć się w ten zbiór modlitw w różnych potrzebach, aby jeszcze bardziej ożywić kult naszej Świętej Patronki, wypraszając przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski dla miasta i jego mieszkańców. Cena 1 egz. – 10,00 zł.

*** W piątek (05.10) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez firmę Green Office Ecologie (odbiór o godz. 11:30). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie zakupu nowoczesnych inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz budowy szkoły na Sawannie w Kenii. Sprzęt można składać od wtorku (02.10) ma placu obok garaży blaszanych. Informacje szczegółowe w ulotkach na skarbonie przy wejściu głównym do kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kapłani w centrum uwagi”] przeczytamy m.in. o papieskiej pielgrzymce na Litwę; o Roku Jubileuszowym Ojca Pio; o pielgrzymce „Niedzieli” na Jasną Górę; o obchodach 50-lecia BP KEP; o Polakach ratujących Żydów. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o XIV epilogu ze św. Stanisławem Kostką; o uroczystości podwójnego jubileuszu Biskupa Seniora Stefana Cichego w Legnicy; o pielgrzymce z Męcinki na górę Górzec; o 7. rocznicy konsekracji kościoła św. Anny w Krzeszowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” (poświęconym modlitwie na kapłanów) m.in. o tym, jak sprawdzić, kto nadaje się do kapłaństwa?; o nieprawdziwej historii Kościoła w serialach; o biskupie Czesławie Kaczmarku, pierwszym kapłanie na celowniku komunistycznych władz Polski. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z silikonowym różańcem na rękę.

INTENCJE MSZALNE  23-30.09.2018 roku

25. niedziela zwykła   23.09.2018 roku      
8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 PRO POPULO
11:30 + Danuta Głowacka (14. rocznica śmierci)
 

Wtorek   25.09.2018 r.     25.09.1988 r. – poświęcenie kościoła parafialnego

17:00 W intencji wspólnoty parafialnej – dziękczynna za łaski otrzymane przez 30 lat istnienia z prośbą o dalsze błogosławieństwo
 

Środa   26.09.2018 r.  

17:00 + Ks. Marian Sawiński
 

Czwartek   27.09.2018 r.   św. Wincentego a Paulo

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  28.09.2018 r.   św. Wacława

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  29.09.2018 r.   św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

26. niedziela zwykła   30.09.2018 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Henryk Bisiak

PIERWSZE CZYTANIE

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 2,12.17-20

Bezbożni mówili:

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 54,3-4.5.6 i 8

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na me życie,
nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe dobre imię.

DRUGIE CZYTANIE

Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 3,16-4,3

Najmilsi:

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie
swych żądz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Dodaj komentarz: