24. niedziela zwykła 16.09.2018 roku

*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Jest to Dzień Środków Społecznego Przekazu – polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.

*** Po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (18.09) — św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)

— czwartek (20.09) — rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— piątek (21.09) — św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro, 17.09 (poniedziałek) odbędą się uroczystości 79. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 90. rocznicy powstania i 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce i Dnia Sybiraka. Rozpocznie je zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej (9:45); następnie msza św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków (10:00) i część patriotyczna (11:00). Zaproszenie zostało umieszczone w gablocie.

*** Rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

*** We wtorek zapraszam na pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 1. Spotkanie rozpoczyna msza św. o godz. 17:00.

*** W czwartek zapraszam kandydatów do bierzmowania obu roczników na krótkie spotkanie po mszy św.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Informacja w sprawie modernizacji pieca CO w kościele: zaplanowane prace naprawcze wyniosą 1000,00 zł.

*** OGŁOSZENIE SIÓSTR MAGDALENEK: W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań, Siostry Magdalenki od Pokuty opracowały modlitewnik „Modlimy się ze św. Marią Magdaleną” Zachęcamy, aby zaopatrzyć się w ten zbiór modlitw w różnych potrzebach, aby jeszcze bardziej ożywić kult naszej Świętej Patronki, wypraszając przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski dla miasta i jego mieszkańców. Cena 1 egz. – 10,00 zł.

*** W piątek (05.10) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez firmę Green Office Ecologie (odbiór o godz. 11:30). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie zakupu nowoczesnych inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz budowy szkoły na Sawannie w Kenii. Sprzęt można składać od wtorku (02.10) ma placu obok garaży blaszanych. Informacje szczegółowe w ulotkach na skarbonie przy wejściu głównym do kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Niedziela Środków Społecznego Przekazu”] przeczytamy m.in. o wizycie uzdrowionego chłopca z Brazylii w Częstochowie; wspomnienie o zamordowanych w Peru w 1991 roku franciszkanach; o kolejnej edycji dedykowanej św. ks. Jerzemu; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o inauguracji 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Silesia Sonans; o rozpoczęciu roku szkolnego w Wojcieszowie; o 8. Tygodniu Wychowania z bp. Markiem Mendykiem; o 19. Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa; o uroczystości pogrzebowej ks. prał. Mariana Lewickiego. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o nadaremnym wypowiadaniu imienia Boga; rozmowa z o. Remigiuszem Recławem o problemach współczesnego Kościoła; o tym, jak można wykorzystać nowoczesne media, by zbliżyć się do Boga.

INTENCJE MSZALNE  16-23.09.2018 roku

24. niedziela zwykła   16.09.2018 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 PRO POPULO
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Henryka i Józef Kwaśniak
 

Wtorek   18.09.2018 r.     św. Stanisława Kostki

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   19.09.2018 r.  

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   20.09.2018 r.   rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  21.09.2018 r.   św. Mateusza

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  22.09.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

25. niedziela zwykła   23.09.2018 roku      

8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Danuta Głowacka (14. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 50,5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

DRUGIE CZYTANIE

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 2,14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ga 6,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: