23. niedziela zwykła 09.09.2018 roku

*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (13.09) — św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

— sobota (15.09) — NMP Bolesnej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Pierwsze powakacyjne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 2 odbędzie się w środę (12.09). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W czwartek, po mszy św. o godz. 17:00, kolejne nabożeństwo fatimskie, na które serdecznie zapraszam.

*** Spotkanie parafialnego koła Służby Liturgicznej w sobotę o godz. 9:00.

*** Za tydzień będziemy przeżywali NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ. Po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** OGŁOSZENIE SIÓSTR MAGDALENEK: W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań, Siostry Magdalenki od Pokuty opracowały modlitewnik „Modlimy się ze św. Marią Magdaleną” Zachęcamy, aby zaopatrzyć się w ten zbiór modlitw w różnych potrzebach, aby jeszcze bardziej ożywić kult naszej Świętej Patronki, wypraszając przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski dla miasta i jego mieszkańców. Cena 1 egz. – 10,00 zł.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący Parafialnego Pikniku w 100-lecie Niepodległości, który odbędzie się w Olszynie w dniach 14-15.09.2018 roku.

*** 17.09 (poniedziałek) odbędą się uroczystości 79. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 90. rocznicy powstania i 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce i Dnia Sybiraka. Rozpocznie je zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej (9:45); następnie msza św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków (10:00) i część patriotyczna (11:00). Zaproszenie zostało umieszczone w gablocie.

*** W piątek (05.10) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez firmę Green Office Ecologie (odbiór o godz. 11:30). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie zakupu nowoczesnych inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz budowy szkoły na Sawannie w Kenii. Sprzęt można składać od wtorku (02.10) ma placu obok garaży blaszanych. Informacje szczegółowe w ulotkach na skarbonie przy wejściu głównym do kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest – związana z Powstaniem Warszawskim „Cała prawda”] przeczytamy m.in. o bezprecedensowym żądaniu rezygnacji z urzędu papieża Franciszka; o duchowym depozycie kultury polskiej; o chwale polskich skrzydeł; o Zgromadzeniu Sióstr Loretanek w Loretto. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o diecezjalnym dziękczynieniu za plony w Gryfowie Śląskim; o (planowanej na 16.09) kolejnej odsłonie Kresowian w Białej; o podwójnym jubileuszu Biskupa seniora Stefana Cichego; o 25. Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu; o uroczystości odpustowej w naszej parafii; o dniu skupienia katechetów w Krzeszowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o 95. rocznicy powstania pisma; pierwsza odsłona nowego działu „Cztery strony kobiety”.

INTENCJE MSZALNE  09-16.09.2018 roku

23. niedziela zwykła   09.09.2018 roku      
8:30 PRO POPULO
10:00 + Józef Pobiedziński; ++ Zygmunt i Maria Zdunek
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar wzajemnej miłości dla Bogusławy i Sebastiana Błaszczak (12. rocznica ślubu)
 

Wtorek   11.09.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   12.09.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   13.09.2018 r.   św. Jana Chryzostoma

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  14.09.2018 r.   Podwyższenie Krzyża św.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  15.09.2018 r.   NMP Bolesnej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

24. niedziela zwykła   16.09.2018 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 35,4-7a

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”.

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie.

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg wybrał ubogich

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 2,1-5

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.

I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: