22. niedziela zwykła 02.09.2018 roku

*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą – wracamy do stałego porządku liturgii niedzielno-świątecznej: msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione plecaki oraz przybory szkolne przyniesione przez najmłodszych Parafian.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (03.09) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— sobota (08.09) — Narodzenie NMP – MB Siewnej (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa z udziałem regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00.

*** W czwartek odbędzie się w naszej wspólnocie – poprzedzająca przyszłoroczną wizytację kanoniczną – wizytacja gospodarcza.

*** Rozpoczynamy kolejny rok naszej współpracy. Serdecznie zapraszam do zaangażowania się w działalność wspólnot Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, chóru „Maksymilianki” oraz scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”.

*** OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ: Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński, zaprasza mieszkańców na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą, które odbędzie się 06.09 br. (w czwartek) o godz. 19:15 na rynku w Lubaniu. Wejście do strefy od godz. 18:00.

*** OGŁOSZENIE SIÓSTR MAGDALENEK: W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań, Siostry Magdalenki od Pokuty opracowały modlitewnik „Modlimy się ze św. Marią Magdaleną” Zachęcamy, aby zaopatrzyć się w ten zbiór modlitw w różnych potrzebach, aby jeszcze bardziej ożywić kult naszej Świętej Patronki, wypraszając przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski dla miasta i jego mieszkańców. Cena 1 egz. – 10,00 zł.

*** 17.09 (poniedziałek) odbędą się uroczystości 79. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 90. rocznicy powstania i 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce i Dnia Sybiraka. Rozpocznie je zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej (9:45); następnie msza św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków (10:00) i część patriotyczna (11:00). Zaproszenie zostało umieszczone w gablocie.

*** Pierwsze spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych dzieci I-komunijnych odbędzie się 16.09.2018 r. po sumie parafialnej. Uroczystość ta odbędzie się 26.05.2019 r., zaś Rocznica I Komunii św. – 02.06.2019 r.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „79. rocznica wybuchu II wojny światowej”] przeczytamy m.in. o Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie; o Światowym Centrum Modlitwy o Pokój; o postępie procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego; o 300-leciu Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o podwójnym święcie legnickiej parafii św. Jacka; o 13. Trzeźwościowej Drodze Krzyżowej; o uroczystościach ku czci św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej; o XV Festiwalu operowym „Muzyczny ogród Liczyrzepy”. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o Kościele, który nie jest martwą religią Księgi, ale żywym organizmem; o udziale papieża w Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie; o problemie wzrastającej liczby samobójstw wśród nastolatków. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” zaopatrzony m.in. w kalendarz na rok szkolny.

INTENCJE MSZALNE  02-09.09.2018 roku

22. niedziela zwykła   02.09.2018 roku      
8:30 ++ Józef, Stanisław i Weronika
10:00 PRO POPULO – o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Poniedziałek  03.09.2018 r.     św. Grzegorza Wielkiego

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   04.09.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   05.09.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   06.09.2018 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Beaty Kwiecińskiej (imieninowa)
 

Piątek  07.09.2018 r.  

17:00 + Elżbieta Ozga  (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota  08.09.2018 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej  (imieninowo-urodzinowa)
 

23. niedziela zwykła   09.09.2018 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Jana (25. rocznica ślubu); + Józef Pobiedziński
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar wzajemnej miłości dla Bogusławy i Sebastiana Błaszczak (12. rocznica ślubu)

PIERWSZE CZYTANIE

Zachowywać prawo Boże

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Pwt 4,1-2.6-8

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

DRUGIE CZYTANIE

Wprowadzać słowo w czyn

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 1,17-18.21b-22.27

Bracia moi umiłowani:

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Prawo Boże a zwyczaje

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”

Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: