Uroczystość NMP Częstochowskiej 26.08.2018 roku

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA STRONĘ PARAFIALNĄ (ZAKŁADKA „AKTUALNOŚCI”), GDZIE ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ ORAZ LINK DO GALERII ZDJĘĆ.

*** Przeżywamy uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół… .

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (27.08) — św. Moniki

— wtorek (28.08) — św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— środa (29.08) — Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** W piątek (31.08) odbędą się miejskie obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rozpocznie je zbiórka przy obelisku na pl. 3 Maja i złożenie kwiatów (11:15); następnie uroczysta msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy w intencji Kombatantów i ofiar II wojny światowej (11:45). W tym dniu w naszej parafii msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 17:00. Zaproszenie zostało umieszczone w gablocie.

*** W gablocie także zostało umieszczone zaproszenie na wernisaż i spotkanie z p. Tomaszem Kurana, awangardowym artystą zatytułowane „Z Biblii i wyobraźni”.

*** 17.09 (poniedziałek) odbędą się uroczystości 79. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 90. rocznicy powstania i 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce i Dnia Sybiraka. Rozpocznie je zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej (9:45); następnie msza św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków (10:00) i część patriotyczna (11:00). Zaproszenie zostało umieszczone w gablocie.

*** W tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca. W godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 11:00 – pierwsza w tym roku szkolnym próba scholi. O godz. 17:00 – msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Od przyszłej niedzieli wracamy do tradycyjnego porządku liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione przyniesione tornistry i przybory szkolne.

*** Pierwsze spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych dzieci I-komunijnych odbędzie się 16.09.2018 r. po sumie parafialnej.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków. Pamiętajmy o postanowieniach abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  26.08-02.09.2018 roku

NMP Częstochowskiej   26.08.2018 roku      
8:30 + Tadeusz Korotczuk  (30. dzień po pogrzebie)
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Jolanty Pudełko (50. rocznica Urodzin)
 

Wtorek   28.08.2018 r.     św. Augustyna

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   30.08.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  31.08.2018 r.   Ogólnopolski Dzień Solidarności

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  01.09.2018 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

22. niedziela zwykła   02.09.2018 roku      

8:30 ++ Józef, Stanisław i Weronika
10:00 PRO POPULO – o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Prz 8,22-35

Maryja stolicą mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

Oto słowo Boże.

albo:

Iz 2,2-5

Góra świątyni Pana

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.

Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 48,2-3.9-11.13-15

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga;
Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Obejdźcie dokoła Syjon,
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 4,4-7

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,28

Alleluja, alleluja, alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

J 2,1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: