20, niedziela zwykła 19.08.2018 roku

*** Przeżywamy 20. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Odpust i festyn parafialny – podsumowanie i podziękowania…

*** Zapraszam na stronę parafialną (zakładka AKTUALNOŚCI), gdzie został umieszczony opis i zdjęcia z tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.08) — św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— wtorek (21.08) — św. Piusa X, papieża

— środa (22.08) — NMP, Królowej

— piątek (24.08) — św. Bartłomieja, Apostoła (święto)

— niedziela (26.08) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków. Pamiętajmy o postanowieniach abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  19-26.08.2018 roku

20. niedziela zwykła   19.08.2018 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Stefan Wawrzyniak (urodzinowa – 100 lat)
11:00 + Władysław Jankowski  (1. rocznica śmierci)
 

Wtorek   21.08.2018 r.     św. Piusa X

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   22.08.2018 r.     NMP Królowej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   23.08.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  24.08.2018 r.   św. Bartłomieja Apostoła

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  25.08.2018 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Honoraty i Roberta Casensky na nowej drodze życia
 

NMP Częstochowskiej   26.08.2018 roku      

8:30 + Tadeusz Korotczuk  (30. dzień po pogrzebie)
11:00 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Chleb i wino na uczcie Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 9,1-6

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”.

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE

Napełniajcie się Duchem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,15-20

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,56

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,51-58

Jezus powiedział do tłumów:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Rzekł do nich Jezus:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: