Odpust Parafialny 12.08.2018 roku

*** Przeżywamy 19. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku oraz podczas 30. lat istnienia naszej parafii. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której będzie przewodniczył Ks. Kanonik Franciszek Molski, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie-Zdroju. Mszę poprzedzi odśpiewanie litanii do św. Maksymiliana o godz. 12:40 i ogłoszenia parafialne. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się druga odsłona świętowania Perłowego Jubileuszu naszej wspólnoty – Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości. Gościem honorowym Festynu będzie zespół „Bazalt”.

*** Przez cały czas trwania Festynu przy stoliku z cegiełkami będzie wystawiona Kronika Parafialna – będziemy wdzięczni za pamiątkowe wpisy uczestników uroczystości.

*** Tradycją ostatnich 11. lat stał się – powiązany z Odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż jubileuszowych „cegiełek”. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów planowanej na przyszły rok modernizacji części placu kościelnego.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (14.08) — św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

— środa (15.08) — Wniebowzięcie NMP (uroczystość)

— piątek (17.08) — św. Jacka, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** Jutro, z racji 13. dnia miesiąca, msza św. z Nabożeństwem Fatimskim o godz. 17:00.

*** W środę (15.08) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP – rocznicę Cudu nad Wisłą, święto Wojska Polskiego. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W czwartek swoje święto patronalne obchodzi Biskup Senior Ks. Biskup Stefan Cichy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.

*** W sobotę o godz. 16:00 msza św. ślubna. O godz. 17:30 zapraszam Organizatorów oraz osoby wspierające na spotkanie podsumowujące w altanie.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków. Pamiętajmy o postanowieniach abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  12-19.08.2018 roku

19. niedziela zwykła   12.08.2018 roku   ODPUST PARAFIALNY
8:30 + Regina  (7. rocznica śmierci)
13:00 Dziękczynna za 30 lat istnienia parafii z prośbą o łaski dla całej wspólnoty – w roku Perłowego Jubileuszu erygowania parafii i poświęcenia kościoła.
 

Poniedziałek   13.08.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   15.08.2018 r.   Wniebowzięcie NMP

8:30 O błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa Bereziuk (urodzinowa)
11:00 ++ Stanisław, Mirosław i Witold Obrębalscy
 

Czwartek   16.08.2018 r.   św. Stefana Węgierskiego

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek  19.08.2018 r.   św. Jacka

17:00 W intencji organizatorów, osób wspierających organizację uroczystości odpustowej i festynu parafialnego oraz darczyńców święta parafialnego
 

Sobota  18.08.2018 r.   św. Klary

16:00 Msza św. ślubna
 

20. niedziela zwykła   19.08.2018 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Stefan Wawrzyniak (urodzinowa – 100 lat)
11:00 + Władysław Jankowski  (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 19,4-8

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po czym położył się tam i zasnął.

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył.

Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!” Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

DRUGIE CZYTANIE

Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,30-5,2

Bracia:

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,51

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”

Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: