Odpust’2018 – zaproszenie, funkcyjni, liturgia

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ 12.08.2018 roku

 • 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez ks. kanonika Franciszka Molskiego, proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca w Świeradowie-Zdroju.
 • Po mszy – wspólna agapa . Podczas agapy 1. część występu zespołu „Bazalt”.
 • 14:30 [do 19:30] — otwarcie trampoliny (podczas mszy św. zablokować) – nieodpłatnie. Osoba odpowiedzialna: Dorota Grochol.
 • 15:30-16:00 — występ Zespołu „Złote Nutki”.
 • 16:00-16:15 — licytacja tortu i obrazów.
 • 16:20-16:35 — występ Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”.
 • 16:40-17:10 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]
 • 17:20-17:50 — występ scholi „Cytra” z Radostowa [muzyka z laptopa – opcjonalnie]
 • 18:00-18:15 — występ Grupy „Maksymilianki”
 • 18:20 — występ Zespołu „Bazalt” (z przerwą na losowanie nagród – 18:40)
 • 20:00 — planowane zakończenie festynu.

 

 

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

 • Asysta: ……………………………………………………….……………
 • Czytanie 1: …………………………………………………………………
 • Psalm: … …………………………………………………….…………….
 • Czytanie 2: …………………………………………………………………
 • Modlitwa wiernych: …………………………………………………………

 

Suma odpustowa – godz. 13:00

 • Kościelny — Marian Stawiarski – Alicja Kwiecińska
 • Obsługa rzutnika: Ryszard Skowron
 • Ministranci ołtarza — Karolina Najwer, Oliwia Borysiuk, Martyna Kołacz, Dawid Binkowski, Kamil Glazer
 • Czytanie 1 [Mdr 3,1-9 [nr 67, s.81*] — Dawid Binkowski
 • Psalm responsoryjny — Nadia Szydło
 • Czytanie 2 [1 J 3,13-16] — Martyna Kleszczyńska
 • Alleluja — Organista
 • Animacja śpiewu: Maria Janda & Organista & Maksymilianki [z chóru] & Schola.
 • Modlitwa wiernych [ustawiamy się podczas wyznania wiary przy stopniu – wspólny skłon i odejście pod chrzcielnicę. Osoba czytająca wezwanie schodzi podczas śpiewu „Wysłuchaj nas, Panie” i zajmuje miejsce na końcu grupy – w tym czasie podchodzi kolejna osoba]:
 1. Emilia Glazer;
 2. Alicja Kwiecińska;
 3. Beata Kwiecińska;
 4. Irena Skowron;
 5. Jadwiga Pałka;
 6. Kazimiera Hałajko;
 7. Nadia Szydło;
 8. Dominika Szydło.

Każde wezwanie kończy śpiew: „Wysłuchaj nas, Panie” (Schola).

 • Procesja z darami [po przyniesieniu darów osoba odchodzi do stopnia od strony zakrystii – po zakończeniu procesji wspólny skłon obu grup i rozejście się]:

świeca [1] — Ryszard Piekarski [zapalić świecę przed rozpoczęciem procesji – przygotować zapałki na stoliku];  

chleb [2] — Małgorzata Kleszczyńska;

owoce [3] — Franciszek Kleszczyński;

ampułki [4] — Małgorzata Milewska;  

puszka [5] — Aneta Piekarska;  

patena z hostią [6] — Weronika Skowron.

 • Zebranie kolekty: Marian Stawiarski — Alicja Kwiecińska
 • Asysta celebransa podczas procesji: Franciszek Kleszczyński  — Tomasz Sabada
 • Procesja – krzyż: Jan Zdunek
 • Procesja – ceroferariusze: ministrantki /?/
 • Klęcznik [podstawić podczas procesji]: Dawid Binkowski
 • Obsługa FOTO: Dominika Szydło

 

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości      Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

 


DRUGIE  CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła      1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana      J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

 

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana   o potrzebne łaski:

 1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.
 2. Módlmy się za papieża Franciszka; Biskupa Legnickiego Zbigniewa oraz Biskupa Pomocniczego Marka; za Biskupa Seniora Stefana – aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.
 3. Przeżywając jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dziękujmy za ten wielki dar i prośmy dla nas wszystkich o umiejętność uszanowania naszej przeszłości i odpowiedzialność za jej przyszłość.
 4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Darczyńców, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty.
 5. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową i jubileusz 30-lecia powstania, a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.
 6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych; za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, a także za wszystkich, którzy złożyli najwyższą ofiarę – ofiarę życia – walcząc o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny – aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.
 7. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie. Niech będą pełne radości i pomagają odkrywać piękno życia w przyjaźni z Bogiem; ich codzienności niech towarzyszy Boża łaska i ludzka miłość.
 8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością i aktywnie włączali się w dzieło szerzenia Bożego Miłosierdzia.

Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

ANIMACJA MUZYCZNA PODCZAS SUMY ODPUSTOWEJ:

 • Litania do św. Maksymiliana (12:40) — „Maksymilianki” + Organista
 • Ogłoszenia parafialne przed mszą św.
 • Wejście: „Świętemu Ojcu Kolbe” („Maksymilianki” & Organista)
 • Akt pokuty: „Dzieciaki z Bożej Paki” (prowadzą: Sandra, Nadia, Ala, Amelia)
 • Procesja z darami – Ofiarowanie: „Dzieciaki z Bożej Paki”
 • „Sanctus”: Organista
 • „Baranku Boży”: Organista
 • „Ojcze nasz”: Organista
 • Komunia 1: „Czekam na Ciebie, dobry Boże” (2 zwr.) – „Maksymilianki”
 • Komunia 2: „Dzieciaki z Bożej Paki”
 • Komunia 3: Organista
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu (Organista)
 • Procesja: „Bądźże pozdrowiona” (Organista). Prowadzenie śpiewu podczas procesji – p. Maria Janda
 • Po wejściu do kościoła – „Te Deum” (Organista)
 • Zakończenie: „Boże coś Polskę” (2 zwr.) – Organista

 

FESTYN FUNKCYJNI:

 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT: Ryszard Piekarski (obsługa gości), Małgorzata Kleszczyńska (zespoły)
 • Kierowanie ruchem samochodów: Ryszard Piekarski
 • GRILL: KIEŁBASA + KASZANKA: Kamil Glazer — Andrzej Rybowicz
 • CIASTO: Jadwiga Pałka — Łucja Rutka — Teresa Bereziuk
 • KAWA/HERBATA/NAPOJE: Danuta Kasztelan — …………………………….
 • BIGOS: Małgorzata Kleszczyńska — Kazimiera Hałajko
 • FRYTKI/KUKURYDZA: : Małgorzata Kleszczyńska. Obsługa: Martyna Kleszczyńska & Dawid Binkowski
 • ŻUREK (dla Gości): : Państwo Misiurka; obsługa: Małgorzata Kleszczyńska — Kazimiera Hałajko
 • OBIAD W PLENERZE: Złote Nutki , Polne Kwiaty , „Cytra” Radostów , „Bazalt”  [odpowiedzialna: Małgorzata Kleszczyńska]
 • MALOWANIE TWARZY I PAZNOKCI: Jola & Angelika Kosmalskie
 • ROZŁOŻENIE PAWILONU W „ALEI POD LIPAMI” (środa): Franciszek Kleszczyński, Kamil Glazer
 • SCENA, ŁAWKI, STOŁY (sobota – godz. 18:00): Państwo Konccy, Andrzej Rutka, Ryszard Piekarski 
 • CEGIEŁKI: Emilia Glazer — Alicja Kwiecińska
 • FANTY: Małgorzata Milewska — Anna Skowron

 

 

Dodaj komentarz: