17. niedziela zwykła 29.07.2018 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. po każdej mszy św. odbędzie się obrzęd pobłogosławienia pojazdów i kierowców z racji wspomnienia św. Krzysztofa.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— środa (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W środę rozpoczynamy miesiąc sierpień – czas modlitwy o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcam do podejmowania w tym czasie postanowień abstynenckich. W tym dniu będziemy przeżywać Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

*** W czwartek (02.08) można uzyskać odpust Porcjunkuli.

*** W piątek, 1. piątek miesiąca, okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00.

*** W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 11:00 spotkanie scholi przed uroczystością odpustową. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** W minionym tygodniu zostały zakupione 2 tony węgla. Gorąco dziękuję panu Tadeuszowi za jego załadunek do kotłowni. Dziękuję także panu, który uprzątnął teren placu ze złomu.

*** ” Firma Lubanet -lokalny dostawca Internetu – zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej, o wyrozumiałość podczas  prowadzonych prac napowietrznych,  związanych z budową  sieci światłowodowej dla naszych mieszkańców .Możliwe będą utrudnienia w ciągach komunikacji pieszej . Prace będą wykonywane od poniedziałku 30 Lipca . „

*** Zwracam się z prośbą o zapisy osób, które podjęłyby się przygotowania ciast na uroczystość odpustową i festyn – lista zapisów znajduje się w zakrystii.

*** Za tydzień, po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona – ostatnia przed uroczystością odpustową – zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  29.07-.05.08.2018 roku

17. niedziela zwykła   29.07.2018 roku      Błogosławieństwo pojazdów
8:30 PRO POPULO
11:00 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko
 

Wtorek   31.07.2018 r.     św. Ignacego z Loyoli

17:00 + Władysława Ciszek  (1. rocznica śmierci)
 

Środa   01.08.2018 r.   św. Alfonsa Marii Liguoriego  Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

17:00 + Zbigniew Lipiński  (1. rocznica śmierci)
 

Czwartek   02.08.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  03.08.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  04.08.2018 r.   św. Jana Marii Vianneya

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

18. niedziela zwykła   05.08.2018 roku  

8:30 + Franciszek Kutrowski (7 rocznica śmierci); + mama Matylda Nieścior
11:00 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Elizeusz rozmnaża chleb

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

2 Krl 4,42-44

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?”

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: «Nasycą się i pozostawią resztki»”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,10-11.15-16.17-18

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,1-6

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus rozmnaża chleb

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,1-15

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.

Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”

Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: