16. niedziela zwykła 22.07.2018 roku

*** Przeżywamy 16. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi za podjęcie w zastępstwie czynności duszpasterskich w czasie mojego urlopu. Dziękuję także osobom, które zadbały o funkcjonowanie kościoła oraz bezpieczeństwo plebanii.

*** Dziękuję także osobom, które wsparły prace porządkowe i modernizacyjne w czasie mojej nieobecności.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (23.07) — św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

— wtorek (24.07) — św. Kingi, dziewicy

— środa (25.07) — św. Jakuba Apostoła; św. Krzysztofa

— czwartek (26.07) — św. Joachima i Anny, rodziców NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W piątek (27.07) o godz. 17:30 rozpocznie się kolejne spotkanie przygotowujące Festyn Parafialny.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się obrzęd pobłogosławienia pojazdów i kierowców z racji wspomnienia św. Krzysztofa.

*** ” Firma Lubanet -lokalny dostawca internetu – zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej, o wyrozumiałość podczas  prowadzonych prac napowietrznych,  związanych z budową  sieci światłowodowej dla naszych mieszkańców .Możliwe będą utrudnienia w ciągach komunikacji pieszej . Prace będą wykonywane od poniedziałku 30 Lipca . „

*** W zakrystii znajduje się program uroczystości odpustowej i festynu parafialnego ze wskazanymi funkcjami organizacyjnymi. Zwracam się z gorącą prośbą o wpisy do osób, które mogłyby wesprzeć przebieg tegorocznej, jubileuszowej uroczystości.

*** Zwracam się także z prośbą o zapisy osób, które podjęłyby się przygotowania ciast na uroczystość odpustową i festyn – lista zapisów znajduje się w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  21-29.07.2018 roku

16. niedziela zwykła   22.07.2018 roku  
8:30 + Stefania Wilk (1. rocznica śmierci)
11:00 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka
 

Wtorek   24.07.2018 r.     św. Kingi

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   25.07.2018 r.   św. Jakuba Apostoła

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   26.07.2018 r.   św. Joachima i Anny

17:00 W intencji wszystkich, którym patronują św. Joachim i Anna; w intencji Anny Słabickiej (imieninowa) i grupy aranżacji zieleni.
 

Piątek  27.07.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  28.07.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

17. niedziela zwykła   29.07.2018 roku   błogosławieństwo pojazdów

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg sam ustanowi pasterzy

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 23,1-6

Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”.

Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków”.

Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: «Pan naszą sprawiedliwością»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23,1-2a.2b-3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jednoczy ludzkość

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 2,13-18

Bracia:

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur -wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10,27

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus dobry pasterz

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 6,30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: