14. niedziela zwykła 08.07.2018 roku


*** Przeżywamy 14. niedzielę zwykłą – msze św. w porządku wakacyjnym: o godz. 8:30 i 11:00.

*** Członków grupy inicjatywnej organizującej tegoroczny odpust i festyn zapraszam po każdej mszy św. do zakrystii na krótkie spotkanie.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (11.07) — św. Bene-dykta, opata (święto)

— czwartek (12.07) — św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— piątek (13.07) — św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Z racji urlopu, w dniach 09-21.07.2018 r. posługę duszpasterską będzie pełnił proboszcz parafii pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Kościelniku, ks. Czesław Misiewicz. Proszę o zgłaszanie w tym okresie pilnych spraw w Kościelniku. W związku z zastępstwem msze św. w przyszłą niedzielę o godz. 9:00 i 11:00.

*** W minionym tygodniu zostały zakończone prace przy modernizacji aranżacji zieleni na terenie posesji parafialnej (w tym w starej części cmentarza). Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które wsparły mnie w tym czasie.

*** W piątek po mszy św. o godz. 17:30 kolejne Nabożeństwo Fatimskie, na które serdecznie zapraszam.

*** W zakrystii od 2 tygodni znajduje się program uroczystości odpustowej i festynu parafialnego ze wskazanymi funkcjami organizacyjnymi – mimo tego czasu wiele funkcji pozostało wolnych. Zwracam się z gorącą prośbą o wpisy do osób, które mogłyby wesprzeć przebieg tegorocznej, jubileuszowej uroczystości.

*** Zwracam się także z prośbą o zapisy osób, które podjęłyby się przygotowania ciast na uroczystość odpustową i festyn – lista zapisów znajduje się w zakrystii.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Z racji przeżywanego w tym roku jubileuszu 30-lecia powstania parafii serdecznie zapraszam do obejrzenia opublikowanych na stronie parafialnej (zakładka „Historia Parafii” – „30 lat minęło”) prezentacji zdjęć i relacji z kroniki papierowej, będących zapisem wydarzeń z przeszłości.

*** W gablocie zostały także umieszczone plakaty dotyczące: akcji z okazji wspomnienia św. Krzysztofa i pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Europa – moc Chrześcijaństwa”] przeczytamy m.in. o spotkaniu papieża Franciszka i nowych kardynałów u Benedykta XVI; o trudnych sytuacjach, potrzebach i możliwej przyszłości syryjskich wspólnot chrześcijańskich; o wspólnej eklaracji Polski i Izraela; o powyborczych zmianach w Turcji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o przygotowaniach do 26. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę; o Pikniku z Jezusem w Olszynie; o uroczystościach 30-lecia kapłaństwa w MWSD we Wrocławiu; o warsztatach teatralnych u Salezjanów i w „Heweliuszu”. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o zaproszeniu papieża Franciszka do wspólnej modlitwy w Bari, skierowanym do patriarchów i zwierzchników wszystkich Kościołów tego regionu; o zasadach korzystania z programu Dobry Start; o narastającym problemie częstych kontaktów z alkoholem w pokoleniu dzisiejszej młodzieży.

INTENCJE MSZALNE  01-08.07.2018 roku

14. niedziela zwykła   08.07.2018 roku  
8:30 + Mieczysław Gołos (23. rocznica śmierci)
11:00 + Alina Brejwo (imieninowa)
 

Wtorek   10.07.2018 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   11.07.2018 r.   św. Benedykta opata, patrona Europy

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   12.07.2018 r.   św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  13.07.2018 r.   świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

17:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  14.07.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

15. niedziela zwykła   15.07.2018 roku   niedziela parafialna

9:00 + Edward Czerwiński; ++ Kunegunda i Stanisław Frączek
11:00 + Krzysztof Glazer (6. rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2,2-5

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123,1-2a.2bcd.3-4

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 12,7-10

Paweł chełpi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 6,1-6

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: