13. niedziela zwykła 01.07.2018 roku

*** Przeżywamy 13. niedzielę zwykłą – msze św. w porządku wakacyjnym: o godz. 8:30 i 11:00. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (03.07) — św. Tomasza Apostoła (święto)

— piątek (06.07) — bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę wszystkim ich uczestnikom.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Jutro swoje urodziny obchodzi Biskup Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach. Z racji 1 poniedziałku miesiąca jutro msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Z racji urlopu, w dniach 09-21.07.2018 r. posługę duszpasterską będzie pełnił proboszcz parafii pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Kościelniku, ks. Czesław Misiewicz. Proszę o zgłaszanie w tym okresie pilnych spraw w Kościelniku. Aby ułatwić załatwienie pilnych spraw kancelaryjnych w tym tygodniu kancelaria będzie czynna codziennie (oprócz piątku) w godz. 16:00-16:30.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Z racji przeżywanego w tym roku jubileuszu 30-lecia powstania parafii serdecznie zapraszam do obejrzenia opublikowanych na stronie parafialnej (zakładka „Historia Parafii” – „30 lat minęło”) prezentacji zdjęć i relacji z kroniki papierowej, będących zapisem wydarzeń z przeszłości.

*** Koła Radia Maryja przy parafii NSPJ w Lubaniu i Wniebowzięcia NMP w Zarębie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 27. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, która odbędzie się 07.07.2018 r. Szczegóły można znaleźć w gablocie.

*** W gablocie zostały także umieszczone plakaty dotyczące: Święta Młodych w „Domu Chleba” w Osłej (02-09.07.2018 r.) i pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Wyruszamy w świat”] przeczytamy m.in. o zagrożeniu dla Chrześcijaństwa w Syrii; o nuncjuszu apostolskim w odrodzonej Polsce, Achillesie Rattim, późniejszym papieżu Piusie XI; o Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego; o wielkim Rejsie Niepodległości „Daru Młodzieży”; o całonocnym czuwaniu czcicieli św. Ojca Pio w Łagiewnikach. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o ewangelizacji Legnicy; o ministranckim pikniku piłkarskim w Leśnej; o uroczystości prymicyjnej w Olszynie; o pierwszych 82. absolwentach Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej im. ks. Marka Adaszka; o 7. Dolnośląskiej Pielgrzymce Leśników do Krzeszowa; o wizycie w naszej diecezji Biskupa Banja Luki; o uroczystościach pogrzebowych ks. kan. Jana Haftarczyka. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o polecanych przez dziennikarzy „Gościa” książkach na lato; historia Dolores Hart (z Hollywood do klasztoru); kolejna odsłona cyklu „Ojcowie Niepodległości” – o Ignacym Janie Paderewskim oraz inauguracja wakacyjnego cyklu „Na skraju Polski”.

INTENCJE MSZALNE  01.08.07.2018 roku

13. niedziela zwykła   01.07.2018 roku  
8:30 + Marian Kwieciński (13. rocznica śmierci)
11:00 PRO POPULO – dziękczynna za zakończony rok szkolny z prośbą o błogosławieństwo na czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 

Poniedziałek   02.07.2018 r.    

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   03.07.2018 r.     św. Tomasza Apostoła

17:00 + Leszek Basiński
 

Środa   04.07.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   05.07.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  06.07.2018 r.   bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  07.07.2018 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

14. niedziela zwykła   08.07.2018 roku  

8:30 + Mieczysław Gołos (23. rocznica śmierci)
11:00 + Alina Brejwo (imieninowa)

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 1,13-15;2,23-24

Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła

Czytanie z Księgi Mądrości

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.

Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 8,7.9.13-15

Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.

Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: „Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 2 Tm 1,10b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
Mk 5,21-43

Wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.

Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?”

Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: «Kto się Mnie dotknął?»”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.

On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”.

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?”

Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: « Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA
Mk 5,21-24.35b-43

Wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim.

Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?”

Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: