10. niedziela zwykła 10.06.2018 roku

*** Przeżywamy 10. niedzielę zwykłą.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (11.06) — św. Barnaby Apostoła

— środa (13.06) — św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

— czwartek (14.06) — bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj odbył się kolejny Festyn Dziecięcy, podkreślający rolę naszych dzieciaków w budowaniu atmosfery spontaniczności i empatii w naszej wspólnocie. Składam gorące podziękowanie Rodzicom dzieci komunijnych i rocznicowych oraz dobrodziejom, którzy aktywnie wsparli organizację Festynu, a także uczestniczącym w nim dzieciakom – za wspaniała atmosferę wspólnej zabawy.

*** Dzisiaj przeżywa swoje 72 rocznicę Urodzin p. Alicja Kwiecińska – pełniąca funkcje kościelnej, członkini chóru parafialnego „Maksymilianki”, radna Rady Parafialnej. Z okazji Pani święta życzę obfitości łask Bożych, ludzkiej serdeczności i empatii oraz oczywiście obfitości daru zdrowia.

*** W tym tygodniu nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – w tygodniu po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W związku ze zmianami personalnymi w grupie odpowiedzialnej za aranżację zieleni na terenie posesji wokół kościoła zapraszam osoby zajmujące się tymi pracami oraz osoby, mogące wesprzeć ich wysiłki na krótkie spotkanie organizacyjne we wtorek (12.06) po mszy św. Jednocześnie gorąco dziękuję Państwo Annie i Janowi Piskozubom za zadbanie o estetykę zieleni na placu przykościelnym.

*** W najbliższą środę kolejne Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

*** W sobotę o godz. 9:00 ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie grupy Służby Liturgicznej.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** Z racji przeżywanego w tym roku jubileuszu 30-lecia powstania parafii serdecznie zapraszam do obejrzenia opublikowanych na stronie parafialnej (zakładka „Historia Parafii” – „30 lat minęło”) prezentacji zdjęć i relacji z kroniki papierowej, będących zapisem wydarzeń z przeszłości.

*** Przypominam, że od 01.07.2018 r. msze św. w niedziele i święta będą sprawowane w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:00.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: uwielbienia i ewangelizacji w Legnicy „W mocy Ducha” (16.06.2018 r.); pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie) oraz lubańskiego Dnia Aktywnej Rodziny (17.06).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Modlitwa za Ojczyznę”] przeczytamy m.in. o stanowisku prokuratury generalnej w sprawie aborcji eugenicznej; o świętym kapłanie z Neapolu – ks. Dolindo Ruotolo; o ofercie o kolejnym roku pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; o wadowickiej maturze 80 lat później; o ograniczaniu dostępu do alkoholu w wielu polskich miastach; o obchodach 200-lecia diecezji sandomierskiej; o zadaniach stojących obecnie przed parafialnymi radami duszpasterskimi; o pożegnaniu śp. ks. Marka Łuczaka; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach uroczystości Bożego Ciała w Legnicy, Zgorzelcu; o rozpoczęciu 3. roku pielgrzymowania z Kamiennej Góry do Krzeszowa; o wakacyjnych rekolekcjach ze słowem Bożym; o XIII Przeglądzie Pieśni Religijnych „Janie Pawle II, śpiewamy dla Ciebie” w Lubomierzu; o 30. edycji Święta Matki w Jeleniej Górze-Cieplicach; o sympozjum naukowym w murach wrocławskiego WSD poświęconym osobie ks. prof. dr. hab. Józefa Majki. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o procederze zabierania rodzicom ich dzieci po donosach w Niemczech; refleksje po referendum: jak szybko Irlandia przestała być katolickim krajem?; o planowanych polskich akcentach w planowanych na wrzesień pielgrzymkach papieskich do Łotwy, Litwy i Estonii.

 

INTENCJE MSZALNE  10-17.06.2018 roku

10. niedziela zwykła   10.06.2018 roku  
8:30 O błogosławieństwo Boże dla Alicji Kwiecińskiej (72. rocznica Urodzin); ++ Marta (13. rocznica śmierci) i Bolesław Misiurek
10:00 + Ireneusz Piórkowski (1. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Helena i Bolesław Kołodziejczak; ++ Rodzeństwo
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Wtorek   12.06.2018 r.     

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   13.06.2018 r.   św. Antoniego z Padwy   Nabożeństwo Fatimskie

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   14.06.2018 r.   bł. Michała Kozala

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  15.06.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

11. niedziela zwykła   17.06.2018 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

 

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 3,9-15

Obietnica odkupienia

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”
On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”
Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”
Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Refren: U Pana łaska oraz odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4,13-5,1

Nadzieja apostolskiego życia

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,31b-32

Alleluja, alleluja, alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 3,20-35

Szatan został pokonany

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: