9. niedziela zwykła 03.06.2018 roku

*** Przeżywamy 9. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz zbiórka ofiar na wsparcie kosztów organizacji tegorocznego Festynu.

*** Przeżywamy dzisiaj Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność. Dzisiaj także rozpoczynamy akcję opałową.

*** W dniu dzisiejszym, podczas mszy św. o godz. 10:00 15-osobowa grupa dzieci przeżyje uroczystość Rocznicy I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (05.06) — św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— piątek (08.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (09.06) — Niepokalanego Serca NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W miniony czwartek przeżyliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które zaangażowały się w organizację i przebieg procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Dziękuję służbom porządkowym – funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Straży Miejskiej – za zabezpieczenie trasy procesji. Dziękuję naszym dzieciakom, które mimo trudnych warunków atmosferycznych do końca uczestniczyły aktywnie w procesji. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę p. Małgorzaty Milewskiej i p. Mariusza Nowaka, dzięki których powstał (w tym roku po raz pierwszy) 4. ołtarz na placu kościelnym.

*** W tym tygodniu nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – w poniedziałek o godz. 17:40, w pozostałe dni po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W poniedziałek – 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam. Przed mszą św., o godz. 16:30, zapraszam Rodziców dzieci rocznicowych do rozebrania dekoracji komunijnej.

*** W czwartek kończymy oktawę Bożego Ciała – po mszy św. błogosławieństwo wianków i ziół oraz procesja eucharystyczna wokół kościoła.

*** W najbliższą sobotę (09.06) odbędzie się kolejny Festyn Dziecięcy. Rozpoczęcie Festynu o godz. 12:00, planowane zakończenie – godz. 16:30. Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych do podjęcie współpracy przy jego organizacji.

*** W ostatnim czasie odeszli do wieczności nasi Parafianie: śp. Adam-Aleksander Dudkiewicz, śp. Maria Czyżewska, śp. Jadwiga Jaracz. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”

*** Z racji przeżywanego w tym roku jubileuszu 30-lecia powstania parafii serdecznie zapraszam do obejrzenia opublikowanych na stronie parafialnej (zakładka „Historia Parafii” – „30 lat minęło”) prezentacji zdjęć i relacji z kroniki papierowej, będących zapisem wydarzeń z przeszłości.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: legnickiego Marszu dla życia i rodziny (09.06.2018 r.); o uwielbieniu i ewangelizacji w Legnicy „W mocy Ducha” (16.06.2018 r.); pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kult Serca Jezusowego”] przeczytamy m.in. o 37. rocznicy śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego; o Konstytucji dla nauki; o obchodach 200-lecia diecezji siedleckiej; o 150-leciu Zgromadzenia Córek Bożej Miłości; o powojennych przemianach w KL Auschwitz-Birkenau; o wspomnieniach Jana Ciechanowskiego, ambasadora Polski w USA w latach 1941-1945 „Przegrani zwycięzcy”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 21. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Legnicy; o wystawie poświęconej ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi w Legnicy; o koncertach w Krzeszowie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości; o inauguracji tegorocznych nabożeństw fatimskich w Olszynie; o Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Radostowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tajemnicy Serca Jezusa; o Wincentym Witosie (w cyklu „Ojcowie Niepodległości”); o ponurym obrazie polskich szpitali, który wyłania się z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Wystrój prezbiterium w dniu I Komunii św.

INTENCJE MSZALNE   03-10.06.2018 roku

9. niedziela zwykła   03.06.2018 roku  
8:30 W intencji autorów 4. ołtarza –Pp Małgorzaty i Zbigniewa Milewskich oraz Pp Jadwigi i Mariusza Nowak.
10:00 W intencji dzieci rocznicowych.
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Poniedziałek   04.06.2018 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.06.2018 r.     św. Bonifacego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   06.06.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   07.06.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   08.06.2018 r.   Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  09.06.2018 r.   Niepokalanego Serca NMP

17:00 ++ Antoni, Aleksander Kułakowscy; ++ Rodzice: Seweryna i Ludwik Kułakowscy; ++ Aleksandra i Stanisław Naranowicz
 

10. niedziela zwykła   03.06.2018 roku  

8:30 O błogosławieństwo Boże dla Alicji Kwiecińskiej (72. rocznica Urodzin); ++ Marta (13. rocznica śmierci) i Bolesław Misiurek
11:00 + Ireneusz Piórkowski (1. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Helena i Bolesław Kołodziejczak; ++ Rodzeństwo
11:30 ………………………………………………………………………………………….

Grupa dzieci I-komunijnych w przeddzień uroczystości.

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 5,12-15

Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

To mówi Pan:
„Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego Pana Boga.

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój sługa i twoja służąca, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał twój Pan Bóg strzec szabatu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie,
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu,
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Bo tak ustanowiono w Izraelu
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa,
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Słyszę słowa nieznane:
„Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej”.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4,6-11

Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.

Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 17,17ba

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
Mk 2,23-3,6

Jezus jest panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”

On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA
Mk 2,23-28

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”

On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: