Uroczystość Najświętszej Trójcy 27.05.2018 roku

*** Przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Z racji dzisiejszej uroczystości zmianie uległ porządek liturgii niedzielnej. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00 oraz nabożeństwo majowe o godz. 16:00.

*** W dniu dzisiejszym, podczas mszy św. o godz. 11:00, 9-osobowa grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy do swoich serc Chrystusa. Dzieciom i ich Rodzicom gratuluję dzisiejszej uroczystości, dziękuję za zaangażowanie podczas przygotowania dalszego i bezpośredniego. Jednocześnie naszym dzieciakom życzę, aby Chrystus zawsze czuł się potrzebny i zapraszany w Waszą codzienność.

*** Od wtorku rozpoczynamy tzw. „biały tydzień”. Serdecznie zapraszam na msze św. o godz. 17:00 dzieci komunijne i rocznicowe.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (29.05) — św. Urszuli Ledóchowskiej

— czwartek (31.05) — Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)

— piątek (01.06) — św. Justyna, męczennika

— sobota (02.06) — Matki Bożej Łaskawej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu kończymy nabożeństwa majowe. We wtorek i środę po mszy św. przy grocie; w czwartek o godz. 10:45. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – nabożeństwa w tygodniu po mszy św., w niedziele – po sumie parafialnej.

*** We wtorek (29.05) i środę (30.05) o godz. 16:00 kolejne spotkania dzieci rocznicowych.

*** We wtorek po mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie procesji Bożego Ciała, na które zapraszam kandydatów do Bierzmowania.

*** W tym roku (w związku ze zmianą lokalizacji jednego z ołtarzy) trasa procesji Bożego Ciała wygląda następująco: ul. Skalnicza – ul. Stawowa (ołtarz 1.) – ul. Krótka – Aleja Niepodległości (ołtarz 2.) – ul. Leśna – ul. Bema, ul. Prusa – ul. Leśna (Krzyż Milenijny – 3. ołtarz) – ul. Leśna – ul. Skalnicza – plac kościelny (4. ołtarz). Porządek mszy św.: godz. 8:30 i 11:00. Nabożeństwo majowe – godz. 10:45.

*** W piątek swoje święto patronalne obchodzą wszystkie dzieci. Dzieciaki! Życzę Wam obfitości łask Bożych, daru zdrowia oraz ludzkiej miłości na co dzień.

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00 (szczególnie zapraszam dzieci rocznicowe z rodzinami). W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem, popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W przyszłą niedzielę, podczas mszy św. o godz. 10:00, odbędzie się uroczystość Rocznicy I Komunii św. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie kosztów organizacji tegorocznego Festynu.

*** Z racji kolizji z uroczystościami szkolnymi w minionych latach przesuwamy termin Festynu Dziecięcego na sobotę (09.06). Zapraszam do współpracy przy jego organizacji Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie); majowych obchodów jubileuszowych w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Krzeszowie oraz pielgrzymki Żywego Różańca do Krzeszowa.

*** Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy akcję opałową.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „200-lecie diecezji siedleckiej”] przeczytamy m.in. o obchodach 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino; o akcie 447 i jego realnych następstwach; o muzeum w Port Washington; o walce o godność dziecka utraconego; o małżeńskich dramatach starych jak świat. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o tegorocznych święceniach kapłańskich; o Narodowym Dniu Zwycięstwa w Olszynie; o Misjach Świętych w Chocianowie; o 25. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie; o dziękczynieniu za srebrny jubileusz parafii św. Tadeusza w Legnicy; o 7. Międzynarodowej procesji Bożego Ciała w Zgorzelcu-Gorlitz. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniu w Lednicy; o bezpieczeństwie Polski – czy możemy liczyć na NATO?; o ustawie JUST

INTENCJE MSZALNE   27.05-03.06.2018 roku

 

Trójcy Przenajświętszej  27.05.2018 r.  
8:30 + Władysław Jankowski; ++ Rodzice i Rodzeństwo
10:00 PRO POPULO – w intencji dzieci I-komunijnych i ich rodzin
16:00 Nabożeństwo majowe
 

Wtorek   29.05.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   30.05.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   31.05.2018 r.     Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   01.06.2018 r.   św. Justyna

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich dzieci w parafii.
 

Sobota  02.06.2018 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.
 

9 niedziela zwykła   03.06.2018 roku  

8:30 W intencji organizatorów i osób wspierających organizację procesji Bożego Ciała.
11:00 W intencji dzieci rocznicowych.
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 4,32-34.39-40

Bóg jest jeden

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8,14-17

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 28,16-20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: