Zesłanie Ducha Świętego 20.05.2018 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny okres Paschy Chrystusa. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj obchodzi 16 rocznicę święceń Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.05) — NMP Matki Kościoła (święto)

— czwartek (24.05) — Jezusa Chrystusa najwyższego i wiecznego Kapłana (święto)

— sobota (26.05) — św. Filipa Nereusza, prezbitera

— niedziela (27.05) — Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Tydzień temu odbył się w Radostowie 6. Przegląd Pieśni Maryjnych. Z radością informuję, że nasz chór „Maksymilianki” zajął w swojej kategorii 1. miejsce, zaś nasze „Dzieciaki” – miejsce 2. Obu grupom gratuluję sukcesu i życzę dalszych.

*** Serdecznie zapraszam do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych – od wtorku do soboty po mszy św. przy grocie; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” panu Andrzejowi Rybowicz za wykonanie zabezpieczenia drzwi wejściowych kościoła. Niestety, zabezpieczenie zostało na drugi dzień zdemolowane.

*** W tym tygodniu zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na próby generalne: w środę o godz. 15:45 i czwartek o godz. 15:00. Próba spowiedzi św. w piątek o godz. 16:00. W sobotę o godz. 9:00 spowiedź dzieci I-komunijnych i rodziców. Po spowiedzi przygotowanie kościoła do niedzielnej uroczystości.

*** W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali uroczystość I Komunii św. z tej racji porządek liturgii ulegnie zmianom – msze św. o godz. 8:30 i 11:00; o godz. 16:00 nabożeństwo majowe.

*** We wtorek (22.05) o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci rocznicowych.

*** W sobotę (26.05) przypada Dzień Matki. Wszystkim mamom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych oraz ludzkiej miłości i zrozumienia. Zapraszam także na mszę św. w tym dniu w Waszej intencji.

*** Osoby, które mogą wesprzeć organizację i przebieg tegorocznej uroczystości Bożego Ciała zapraszam do zapisów w zakrystii. Zapisy będą trwać do 27.05. Przypominam, że za poszczególne ołtarze odpowiedzialnymi są: ołtarz 1. (ul. Stawowa) – Żywy Różaniec; ołtarz 2. (Aleja Niepodległości) – Rycerstwo Niepokalanej; ołtarz 3. (krzyż Milenijny) – nowa część parafii oraz rodzice dzieci komunijnych i rocznicowych; ołtarz 4. (plac kościelny) – grupa dekoratorska i ks. proboszcz.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie); majowych obchodów jubileuszowych w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Krzeszowie oraz pielgrzymki Żywego Różańca do Krzeszowa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Na straży życia”] przeczytamy m.in. o półwieczu neokatechumenatu; o prawnych aspektach aborcji eugenicznej; o istocie dzisiejszej uroczystości; o powstającym w Niepokalanowie Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój – „Gwiazda Niepokalanej”; o niemieckich obozach śmierci; o Henryku W.Magnuskim – ojcu „walkie-talkie” (w serii „Wielcy Polacy”). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o modlitwie strażaków z Biskupem Markiem Mendykiem w Lubomierzu; o spotkaniu archiwistów polskich w bibliotece WSD w Legnicy; o spotkaniu z misjonarką siostrą Zofią w oddziale Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włosieniu; o sobotnich święcenia prezbiteratu (prezentacja sylwetek przygotowanych do nich diakonów); o pielgrzymce mężczyzn do Krzeszowa. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o powrocie do pogaństwa i człowieku, który nie jest Bogiem czyli dokąd zmierza Europa?; o ocenie społecznej niedziel bez handlu; rozmowa z o. Maciejem Szczęsnym m.in. o tym, że Bóg kocha również grzeszników. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. dodatek poświęcony Mundialowi 2018, jak zostać mistrzem w życiu i o latających rybach.

INTENCJE MSZALNE  20-27.05.2018 roku

Zesłanie Ducha Świętego  20.05.2018 r.   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Jan Mazurek  (36. rocznica śmierci)
10:00 ++ Stanisław Rutka (imieninowa), Jan Hałajko (4. rocznica śmierci), Helena Gajowa (2. rocznica śmierci); ++ z rodziny Rutka i Hałajko
11:30 Dziękczynna za dar kapłaństwa w 30. rocznicę święceń kapłańskich
 

Wtorek   22.05.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   23.05.2018 r.   

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   17.05.2018 r.     Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   25.05.2018 r.

17:00 + Eugenia Harasymowicz  (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota  26.05.2018 r.   św. Filipa Nereusza

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich matek w parafii; o błogosławieństwo dla Zofii Barskiej
 

Trójcy Przenajświętszej  27.05.2018 r.  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 PRO POPULO – w intencji dzieci I-komunijnych i ich rodzin
16:00 Nabożeństwo majowe

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 5, 16-25

Owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 15, 26-27; 16, 12-15

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: